Quyết định 2137/QĐ-CTN

Quyết định 2137/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 66 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2137/QĐ-CTN 2019 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc


CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2137/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 545/TTr-CP ngày 01/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 66 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2137/QĐ-CTN ngày 28 tháng 11 năm 2019
của Chủ tịch nước)

1.    

Lee Sang Chun, sinh ngày 07/11/2004 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: 712, Minrak-dong, Suyoung-gu, Busan-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu phố 9, phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Giới tính: Nam

2.    

Nguyễn Lâm Chúc Linh, sinh ngày 03/7/2011 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 167 Munam-dong, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã An Hưng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

3.    

Võ Thị Mi Trang, sinh ngày 21/7/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 1803, 104dong, 1769 Saneop-ro, Oedong-eup, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 33 hẻm 14A, phường Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

4.    

Đỗ Văn Dương, sinh ngày 17/10/2007 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 78, Nambusunhwan-ro 248 gil, Gwanak-gu, Seoul

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

5.    

Đỗ Thị Phương Anh, sinh ngày 23/8/2006 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 12, Bodul 5 gil, Dongnam-gu, Cheonan-si,  Chungcheongnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Tân Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

6.    

Nguyễn Hữu Quốc, sinh ngày 02/6/2007 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 201, 9-8, Jungang-ro, 145 beogil, Gwangju-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nam

7.    

Phạm Quang Huy, sinh ngày 04/4/2001 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Gyeongnam, Geoje si, Neung poro 78, SG Felice, B Dong 601 ho (Jang Seung podong)

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nam

8.    

Nguyễn Văn Thưởng, sinh ngày 03/8/1983 tại Nam Định

Hiện trú tại: 4, Neunggok-ro 39beon-gil, Daegyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Giới tính: Nam

9.    

Nam Lưu Nam, sinh ngày 06/12/2018 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 489,Yangyeon-ro, Jeongok-eup, Yeongcheon-gun, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

10.  

Kim Suhyeon, sinh ngày 25/7/2018 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 410-5, Daegeum-ro, Daeseo-myeon, Eumseong-gun,  Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ

11.  

Võ A Thô, sinh ngày 02/02/2019 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 193, Daechon-ri, Bonghyeon-myeon, Yeongju-si,  Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nam

12.  

Nguyễn Hồng Nhung, sinh ngày 13/4/2005 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 16-8, Wolpyeong-ro, Seogwipo-si, Jeju-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

13.  

Nguyễn Lâm Tuệ Nhi, sinh ngày 25/02/2016 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Jongro38, Jongro-gu, Seoul Metropolitan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Hiệp Thành, quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

14.  

Ngô Minh Lâm, sinh ngày 30/5/2018 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: #96 Hasagil5-gil, Baeksu-eup, Yeonggwang-sun, Jeollanam-do

Giới tính: Nam

15.  

Đặng Tuấn Anh, sinh ngày 30/5/2018 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: #40 Daecheon-ro, Buk-gu, Gwangju-si

Giới tính: Nam

16.  

Lưu Quang Đức, sinh ngày 25/6/2005 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 42, Heungseon-ro 27beongil, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

17.  

Hồ Thị Yến Ngọc, sinh ngày 10/11/2005 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 41 Baejaegobun-ro 15gil, Songpa-gu, Seoul

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Giới tính: Nữ

18.  

Hồ Hải Hà, sinh ngày 03/11/1999 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 59 Jangmaru-ro 716beon-gil, Noseong-myeon, Nonsan-si, Chungcheongnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đức Xương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

19.  

Phạm Thị Quế Trân, sinh ngày 17/6/2001 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 76-5, Soheul-ro 24beon-gil, Soheul-eup, Pocheon-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

20.  

Nguyễn Lê Tâm Vy, sinh ngày 25/7/2005 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 307, 7dong, 15 Podollee-ro, Gwangju-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

21.  

Ok Su Jơn, sinh ngày 11/02/2010 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: 402-2beonji, Jukjeon-dong, Dalseo-gu, Daegu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

22.  

Ok Su Bin, sinh ngày 04/7/2007 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: 402-2beonji, Jukjeon-dong, Dalseo-gu, Daegu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Giới tính: Nam

23.  

Ok Su Chin, sinh ngày 05/01/2006 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: 402-2beonji, Jukjeon-dong, Dalseo-gu, Daegu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

24.  

Nguyễn Diễm Phúc, sinh ngày 01/5/2006 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 26-79, Sadun-gil, Miro-myeon, Samcheok-si, Gangwon-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

25.  

Trần Tiến Thành, sinh ngày 27/5/2007 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 126-7, Wonan-gil, Uijeong-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

26.  

Trần Tiến Đạt, sinh ngày 27/5/2007 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 126-7, Wonan-gil, Uijeong-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

27.  

Choi Đức Khang, sinh ngày 22/7/2016 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 103-403, CC Beakma, 15 Sinseol 6 gil, Boheng-si, Chungnam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nam

28.  

Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 27/02/2008 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: 608 Gunsa-ri, Seocheon-eup, Seocheong-gun, Chungcheongnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

29.  

Phạm Thùy Dung, sinh ngày 22/7/2007 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 1460, Pyeonghwa-ro, Yangju-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

30.  

Hoàng Duy Mạnh, sinh ngày 18/10/2007 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 325 Banwol-dong, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nam

31.  

Lê Ngọc An Khánh, sinh ngày 11/12/1999 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 46, Hosujungang-ro, Buk-gu, Ulsan-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

32.  

Nguyễn Phan Bảo Nhi, sinh ngày 28/8/1993 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 67beonji, Haknam-ri, Onsan-eup, Ulju-gun, Ulsan-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 39/14 Ninh Phước, thị trấn Ninh Thạnh, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

33.  

Nguyễn Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 23/10/2005 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 809beonji, Geumcheon-ri, Myryang-si, Gyeongsangnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

34.  

Trần Thị Hiền, sinh ngày 03/02/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 9-4, Singil-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

35.  

Ninh Gia Vinh, sinh ngày 17/7/2015 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 31 Seogot-ro 370beon-gil, Seo-gu, Incheon-si

Giới tính: Nam

36.  

Phạm Thị Út Bích, sinh ngày 22/3/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 38 Bongui-dong, Chuncheon-si, Gangwon-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Thới Thạnh, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

37.  

Lê Đức Anh, sinh ngày 11/12/1999 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: #66/1 Jungam-ri, Gunbuk-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Văn Sơn, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nam

38.  

Phan Gia Bảo, sinh ngày 12/7/2011 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 89, Hwayang-gil, Changpyeong-myeon, Damyang-gun,  Jeollanam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 80/6G Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

39.  

Lê Huỳnh Anh Khoa, sinh ngày 31/7/2015 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 16-1, Sarang-ro 277beonga-gil, Sasang-gu, Busan-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Vinh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nam

40.  

Nguyễn Huyền Trân, sinh ngày 01/01/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 122-17, Jegi-dong, Dongdaemun-gu, Seoul

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Tắc Vân, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Giới tính: Nữ

41.  

Nguyễn Thiên Di, sinh ngày 26/9/2017 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 50, Punggyeong-ro 329beon-gil, Gwangsan-gu, Gwangju-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

42.  

Lê Quốc Bảo, sinh ngày 14/11/2014 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 15-4, Gagyeongju-ro 10beongil, Seo-gu, Incheon-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nam

43.  

Nguyễn Thị Bé Hai, sinh ngày 27/8/1987 tại Long An

Hiện trú tại: # 391 Jinchon-ri, Samjuk-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Giới tính: Nữ

44.  

Lê Thị Thanh Như, sinh ngày 07/11/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 14-13, Sebyoeksijang-ro 456 beongil, Sasang-gu, Busan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

45.  

Kim Seo Hoo, sinh ngày 09/6/2017 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 6-18 Yangsan-ro 17gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul-si

Giới tính: Nam

46.  

Phạm Ngọc Nhị, sinh ngày 21/11/1991 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 12-2, Sajeongan-gil 46beon-gil, Singwang-myeon, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

47.  

Kim Dae Han, sinh ngày 23/10/2014 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 202, 101 Samseonggurinbil, 538-26, Seoknam-dong, Seo-gu, Incheon-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 23 Tam Bình, khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. HCM

Giới tính: Nam

48.  

Lê Nhật Lâm, sinh ngày 17/9/2018 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 6-5 Gojinro 75gil, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nam

49.  

Lê Thị Ngọc Trâm, sinh ngày 17/01/2011 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 6-5 Gojinro 75gil, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

50.  

Đồng Thị Nhung, sinh ngày 03/11/2000 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 7-5, Chungmu-ro 649beon-gil, Eumbong-myeon, Ansan-si, Chungcheongnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

51.  

Đinh Thị Duyên, sinh ngày 01/3/2002 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 2-23 Seodeulbuk-ro 240beogil Seonjang-myeon, Ansan-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

52.  

Go Seo Yeon, sinh ngày 02/02/2017 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 15-4, Chungmudae-ro 225beon-gil, Seo-gu, Busan-si

Giới tính: Nữ

53.  

Trần Thị Kim Lộc, sinh ngày 11/11/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 416beonji, Osan-ri, Yangchon-myeon, Nonsan-si,  Chungcheongnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Thới An, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

54.  

Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 01/7/2000 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 13, Gongdan-ro 91beon-gil, Jinju-si, Gyeongsangnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hòa Nghĩa, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

55.  

Phạm Bảo Lộc, sinh ngày 26/01/2013 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 32 Jinsa-gil, Gongdo-eup, Anseong-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Giới tính: Nam

56.  

Phạm Bảo Linh, sinh ngày 14/4/2017 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 32 Jinsa-gil, Gongdo-eup, Anseong-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

57.  

Ngô Hồng Ngọc, sinh ngày 04/9/2002 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 16-13, Simin-ro 145beon-gil, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

58.  

Nguyễn Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 01/01/2005 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: 5/604 Daehoro Daehojimyeon Dangjinsi, Chungcheongnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị xã Buôn Hồ, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

Giới tính: Nữ

59.  

Võ Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 26/11/2002 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 23-20 Bokju 5-gil, Andong-si, Gyeongsangbuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: T17, cư xá Vĩnh Hội, đường bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

60.  

Vương Thế Anh, sinh ngày 16/5/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 901 Ho, 311 Dong, 1Segwon-ro, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 353/47 phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

61.  

Vương Gia Nghi, sinh ngày 15/10/2015 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 901 Ho, 311 Dong, 1Segwon-ro, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

62.  

Vương Gia Hân, sinh ngày 24/12/2016 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 901 Ho, 311 Dong, 1Segwon-ro, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

63.  

Huỳnh Hùng Anh, sinh ngày 28/01/2009 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 33-7, Nalu-gu, Naju-si, Chonnam, 3gil

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nam

64.  

Phạm Thị Mai Phương, sinh ngày 01/01/2009 tại Bình Phước

Hiện trú tại: 202, B dong, 33 Naepo-ro 146beongil, Hongseong-eup, Hongseong-gun, Chungcheognam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

 Giới tính: Nữ

65.  

Nguyễn Quỳnh Anh, sinh ngày 18/11/2008 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 32/28 Jangdongil, Haejemyeon, Muangun, Jeollanam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

66.  

Nguyễn Ngọc Đan Thư, sinh ngày 08/6/2004 tại

TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 950 Hyeonhwa-ri, Hyeongyeong-myeon, Muan-gun, Jellanam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Giới tính: Nữ

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2137/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2137/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2019
Ngày hiệu lực28/11/2019
Ngày công báo12/12/2019
Số công báoTừ số 945 đến số 946
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(25/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2137/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 2137/QĐ-CTN 2019 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2137/QĐ-CTN 2019 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2137/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýĐặng Thị Ngọc Thịnh
        Ngày ban hành28/11/2019
        Ngày hiệu lực28/11/2019
        Ngày công báo12/12/2019
        Số công báoTừ số 945 đến số 946
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (25/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 2137/QĐ-CTN 2019 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 2137/QĐ-CTN 2019 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc

             • 28/11/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/12/2019

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/11/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực