Quyết định 2138/QĐ-UBND

Quyết định 2138/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ Quyết định 03/2005/QĐ-UB về việc ban hành quy định xử lý nhà ở, công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao ấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Quyết định 2138/QĐ-UBND năm 2010 hủy bỏ Quyết định 03/2005/QĐ-UB Lạng Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2138/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2005/QĐ-UB NGÀY 27/01/2005 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 14/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP; Nghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 01/7/2010 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực và Thông tư số 03/2010/TT-BCT ngày 22/01/2010 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 64/TTr-SCT ngày 07/12/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 03/2005/QĐ-UB ngày 27/01/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định xử lý nhà ở, công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao ấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Ktra VB-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP, các phòng CV;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2138/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2138/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2010
Ngày hiệu lực30/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2138/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2138/QĐ-UBND năm 2010 hủy bỏ Quyết định 03/2005/QĐ-UB Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2138/QĐ-UBND năm 2010 hủy bỏ Quyết định 03/2005/QĐ-UB Lạng Sơn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2138/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýVy Văn Thành
       Ngày ban hành30/12/2010
       Ngày hiệu lực30/12/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Vi phạm hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2138/QĐ-UBND năm 2010 hủy bỏ Quyết định 03/2005/QĐ-UB Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2138/QĐ-UBND năm 2010 hủy bỏ Quyết định 03/2005/QĐ-UB Lạng Sơn

           • 30/12/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/12/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực