Quyết định 2138/QĐ-UBND

Quyết định 2138/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Tổ xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 2138/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Tổ xây dựng bộ máy cán bộ tôn giáo Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2138/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TÔN GIÁO CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003;;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1551/TTr-SNVTG ngày 22/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp trên địa bàn tỉnh gồm các ông có tên sau:

1.

Ông Nguyễn Hữu Tư

-PGĐ. Sở Nội Vụ, Trưởng BTG

- Tổ trưởng;

2.

Ông Trần Thái Sơn

- TP. XDCQ & ĐGHC Sở Nội vụ

- Tổ phó;

3.

Ông Đinh Ngọc Sinh

- TP.DT - TG, Ban Dân vận Tỉnh ủy

- Thành viên;

4.

Ông Phan Kiều Hưng

- PTP.Tổ chức, cán bộ, Ban TCTU

- Thành viên;

5.

Ông Lưu Văn Trường

- TP. Ban DT-TG, UBMTTQVN tỉnh

- Thành viên;

6.

Thượng tá Hồ Thanh Sơn

- TP. An ninh xã hội, Công an tỉnh

- Thành viên;

7.

Ông Thái Văn Hóa

- PTP.NC-NgV, VP.UBND tỉnh

- Thành viên.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của Tổ xây dựng Đề án:

1. Xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Kinh phí hoạt động của Tổ xây dựng Đề án do Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ lập dự trù kinh phí hoạt động gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

3. Tổ xây dựng Đề án được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tự giải thể sau khi hoàn thành đề án.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng: NC-NgV;
- Lưu: VT, H190, 01/11

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2138/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2138/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2013
Ngày hiệu lực08/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2138/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2138/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Tổ xây dựng bộ máy cán bộ tôn giáo Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2138/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Tổ xây dựng bộ máy cán bộ tôn giáo Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2138/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành08/11/2013
        Ngày hiệu lực08/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2138/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Tổ xây dựng bộ máy cán bộ tôn giáo Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2138/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Tổ xây dựng bộ máy cán bộ tôn giáo Bình Phước

            • 08/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực