Quyết định 214/QĐ-SXD

Quyết định 214/QĐ-SXD năm 2014 sửa đổi Quyết định 94/QĐ-SXD công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Quyết định 214/QĐ-SXD năm 2014 sửa đổi 94/QĐ-SXD công bố bộ đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ


UBND TP. CẦN THƠ
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 214 /QĐ-SXD

Cần Thơ, ngày 27 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 94/QĐ-SXD NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 Quyết định số 94/QĐ-SXD ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Sở Xây dựng về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

“3. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình, kể cả các công trình lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật thực hiện sau ngày Quyết định số 94/QĐ-SXD có hiệu lực thi hành (ngày 21/4/2014) thì thực hiện theo Quyết định này”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Giao Trưởng phòng Quản lý Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng, Thủ trưởng đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- HĐND TPCT (để báo cáo);
- UBND TPCT (để báo cáo);
- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- UBND quận, huyện;
- Các Ban QLDAĐTXD thành phố;
- Website Sở Xây dựng;
- BGĐ Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, QLXD.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tấn Dược

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 214/QĐ-SXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu214/QĐ-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2014
Ngày hiệu lực27/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 214/QĐ-SXD

Lược đồ Quyết định 214/QĐ-SXD năm 2014 sửa đổi 94/QĐ-SXD công bố bộ đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 214/QĐ-SXD năm 2014 sửa đổi 94/QĐ-SXD công bố bộ đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu214/QĐ-SXD
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýNguyễn Tấn Dược
       Ngày ban hành27/11/2014
       Ngày hiệu lực27/11/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 214/QĐ-SXD năm 2014 sửa đổi 94/QĐ-SXD công bố bộ đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 214/QĐ-SXD năm 2014 sửa đổi 94/QĐ-SXD công bố bộ đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ

           • 27/11/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/11/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực