Quyết định 2141/QĐ-UBND

Quyết định 2141/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2141/QĐ-UBND quy hoạch phát triển thương mại Phú Thọ đến năm 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2141/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 07 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 197/2009/NQ-HĐND ngày 26/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ họp thứ mười tám về Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 4801/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ đến năm 2020;

Căn cứ Kết luận số 181-KL/TU ngày 17/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bổ sung dự án bồn chứa xăng dầu tại Cụm công nghiệp Bạch Hạc, trạm triết nạp (LPG) tại xã Đông Thành và xã Khải Xuân huyện Thanh Ba vào Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ đến năm 2020;

Căn cứ văn bản số 164/TT-HĐND ngày 31/8/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ đến năm 2020;

 Xét đề nghị của Sở Công Thương (tờ trình số 54/TTr-SCT ngày 22/7/2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, với những nội dung sau:

Bổ sung vào điểm c mục 4 Điều 1 của Quyết định số 4801/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

- Kho chứa xăng dầu tại Cụm Công nghiệp Bạch Hạc - thành phố Việt Trì với tổng dung tích các bể chứa trên 210m3 đến dưới 5.000m3.

- Trạm chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại huyện Thanh Ba có kho LPG với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000m3.

Các nội dung khác của Quy hoạch thực hiện theo nội dung tại Quyết định số 4801/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công bố điều chỉnh Quy hoạch, thực hiện Quy hoạch điều chỉnh theo quy định của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành; các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- CVP, các PCVP;
- Chuyên viên NCTH;
- Lưu: VT, KT6. N.(36b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Công Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2141/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2141/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2015
Ngày hiệu lực07/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2141/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2141/QĐ-UBND quy hoạch phát triển thương mại Phú Thọ đến năm 2020


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2141/QĐ-UBND quy hoạch phát triển thương mại Phú Thọ đến năm 2020
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2141/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
       Người kýHoàng Công Thủy
       Ngày ban hành07/09/2015
       Ngày hiệu lực07/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2141/QĐ-UBND quy hoạch phát triển thương mại Phú Thọ đến năm 2020

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2141/QĐ-UBND quy hoạch phát triển thương mại Phú Thọ đến năm 2020

           • 07/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực