Quyết định 2149/QĐ-UBND

Quyết định 2149/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 2149/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2149/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 24 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 157/TTr-SNN ngày 30 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định danh mục thủ tục hành chính bị huỷ bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Trồng trọt - Bảo vệ thực vật

1

Gia hạn CCHN buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

2

Gia hạn giấy CCHN sản xuất gia công sang chai, đóng gói thuốc BVTV

3

Gia hạn CCHN xông hơi khử trùng (Vật thể bảo quản nội địa)

4

Đổi thẻ xông hơi khử trùng (Vật thể bảo quản nội địa)

II

Lĩnh vực Lâm nghiệp

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính

2

Giao khoán cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng theo Quyết định 661

3

Thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán, công trình lâm sinh thuộc Dự án 661

4

Cấp giấy phép khai thác gỗ rừng trồng, vườn rừng, rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh của các chủ rừng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao để quản lý, bảo vệ và sử dụng vào mục đích lâm nghiệp

5

Cấp giấy phép khai thác gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách

6

Cấp giấy phép khai thác tận thu, tận dụng gỗ rừng tự nhiên

7

Cấp giấy phép khai thác tre nứa và lâm sản ngoài gỗ, tre nứa thuộc rừng tự nhiên

8

Cấp giấy phép khai thác tỉa thưa rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách

9

Thẩm định và phê duyệt thiết kế trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc rừng, giao khoán bảo vệ rừng

10

Cấp giấy phép khai thác tận thu, tận dụng gỗ và lâm sản khác trên diện tích rừng chuyển đổi mục đíc sử dụng

III

Lĩnh vực Kiểm lâm

1

Xác nhận gỗ khai thác từ rừng trồng, vườn nhà, cây trồng, phân tán

2

Xác nhận thực vật rừng và sản phẩm chưa hoàn chỉnh của chúng (trừ gỗ) thuộc loài nguy cấp quý hiếm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2149/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2149/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2012
Ngày hiệu lực24/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2149/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2149/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2149/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2149/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành24/12/2012
        Ngày hiệu lực24/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2149/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2149/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

            • 24/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực