Quyết định 2156/QĐ-UBND

Quyết định 2156/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2156/QĐ-UBND kế hoạch thời gian năm học mầm non phổ thông Quảng Bình 2016 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2156/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 20 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2016 – 2017 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục th­­ường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1386/TTr-SGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục th­­ường xuyên, bao gồm ngày tựu tr­­ường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, ngày kết thúc năm học, các kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp, ngày nghỉ tết âm lịch như­­ sau:

1. Tựu trường vào ngày 15/8/2016.

2. Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2016.

3. Bắt đầu học kỳ I vào ngày 22/8/2016; kết thúc học kỳ I vào ngày 06/01/2017.

4. Bắt đầu học kỳ II vào ngày 09/01/2017; kết thúc học kỳ II vào ngày 23/5/2017.

5. Kết thúc năm học vào ngày 26/5/2017.

6. Thi THPT quốc gia năm 2017, thi học sinh giỏi quốc gia các cấp học (theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ và của Sở GD & ĐT).

7. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 31/5/2017.

8. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018 trước ngày 31/7/2017.

9. Nghỉ tết âm lịch năm 2017 (đối với giáo viên) ít nhất là 07 ngày.

Điều 2. Thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong tr­­ường hợp đặc biệt: Căn cứ vào tình hình thực tế, UBND tỉnh sẽ quyết định.

Điều 3. Giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định:

- Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù;

- Bố trí thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ tr­­ưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2156/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2156/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2016
Ngày hiệu lực20/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2156/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2156/QĐ-UBND kế hoạch thời gian năm học mầm non phổ thông Quảng Bình 2016 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2156/QĐ-UBND kế hoạch thời gian năm học mầm non phổ thông Quảng Bình 2016 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2156/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành20/07/2016
        Ngày hiệu lực20/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2156/QĐ-UBND kế hoạch thời gian năm học mầm non phổ thông Quảng Bình 2016 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2156/QĐ-UBND kế hoạch thời gian năm học mầm non phổ thông Quảng Bình 2016 2017

            • 20/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực