Quyết định 2159/QĐ-TTg

Quyết định 2159/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt và ký Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - Trung Hoa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2159/QĐ-TTg năm 2013 hợp tác Công nghệ thông tin Truyền thông Đông Nam Á


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2159/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ KÝ BẢN GHI NHỚ GIỮA HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀ CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN TRUNG HOA VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 74/TTr-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Bản Ghi nhớ giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa về hợp tác trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Đồng ý Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành thủ tục ký kết Bản Ghi nhớ trên theo đồng thuận ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 13 dự kiến tổ chức tại Singapore từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 11 năm 2013.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; Các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2159/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2159/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2013
Ngày hiệu lực11/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2159/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2159/QĐ-TTg năm 2013 hợp tác Công nghệ thông tin Truyền thông Đông Nam Á


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2159/QĐ-TTg năm 2013 hợp tác Công nghệ thông tin Truyền thông Đông Nam Á
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2159/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành11/11/2013
        Ngày hiệu lực11/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2159/QĐ-TTg năm 2013 hợp tác Công nghệ thông tin Truyền thông Đông Nam Á

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2159/QĐ-TTg năm 2013 hợp tác Công nghệ thông tin Truyền thông Đông Nam Á

            • 11/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực