Quyết định 2159/QĐ-UBND

Quyết định 2159/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án Phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2030

Nội dung toàn văn Quyết định 2159/QĐ-UBND 2019 về đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2159/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN PHỐI HỢP ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2019 - 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Căn cứ Chương trình hành động số 14-Ctr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Triển khai Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 09/02/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 14-Ctr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa;

Thực hiện Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình số 1214/TTr-CAT-PV01 (AN) ngày 05 tháng 6 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án Phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019 - 2030.

Điều 2. Giao Công an tỉnh chủ trì thực hiện đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Đề án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công an, Bộ VH TT & DL (báo cáo);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);
- Công an tỉnh;
- Các BCH: Quân sự, Biên phòng t
nh;
- Cục Thuế tỉnh; Cục Quản lý thị trường t
nh;
- L
ãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: NC, TH, KT, XDNĐ;
- Lưu: VT, HPN, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

ĐỀ ÁN

PHỐI HỢP ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2019 - 2030

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN

Khánh Hòa là một tỉnh ven biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ, tổng diện tích 5.295,6 km2, dân số trên 1,3 triệu người; có đường bờ biển dài hơn 385 km với gn 200 đảo lớn nhỏ cùng nhiều vịnh biển đẹp như Vân Phong, Cam Ranh, Nha Trang (một trong 29 vịnh đẹp nhất thế gii); khí hậu ôn hòa, nhiệt độ trung bình năm 26°C, có hơn 300 ngày nắng trong năm, và nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: Tháp Bà Ponagar, thành cổ Diên Khánh, viện Pasteur, viện Hải Dương Học... Với những lợi thế đó, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã và đang là ngành kinh tế mũi nhọn, hàng năm thu hút hàng triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Những năm vừa qua, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa luôn đạt mức tăng trưởng cao, ổn định, chất lượng cơ sở hạ tầng được nâng cao, nhiều trung tâm dịch vụ, du lịch tầm cỡ quốc tế dần hình thành. Trong năm 2018, ngành du lịch Khánh Hòa đón hơn 6,3 triệu lượt khách lưu trú (tăng 16,7% so với năm 2017), trong đó khách quốc tế đạt khoảng 2,8 triệu lượt (tăng 38%); tổng doanh thu du lịch ước đạt 20.524 tỷ đng (tăng 21%). Đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã có 750 cơ sở lưu trú du lịch với khoảng 39.400 phòng, trong đó có 111 cơ sở xếp hạng 3 - 5 sao với hơn 20.000 phòng; có 128 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, 1.206 hướng dẫn viên du lịch, trong đó có 404 hướng dẫn viên nội địa và 802 hướng dẫn viên quốc tế (456 tiếng Trung, 225 tiếng Anh, 85 tiếng Nga...), 08 điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (NNN).

Bên cạnh những thuận lợi để phát triển du lịch, vẫn tồn tại nhiều yếu tố tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn: nhiều đối tượng lợi dụng hoạt động du lịch để sinh hoạt tôn giáo, tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật; các thế lực thù địch, đối tượng phản động lợi dụng tranh chấp khiếu kiện tại các công trình, các vấn đề về giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bồi thường, giải tỏa liên quan đến các dự án du lịch để tuyên truyền, lôi kéo, kêu gọi người dân biểu tình, gây rối ANTT; các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch cho khách nước ngoài sử dụng số lượng lớn nhân sự là NNN (chủ yếu quốc tịch Trung Quốc) để hoạt động, làm việc nhưng không thực hiện đầy đủ các thủ tục quy định về xuất nhập cảnh, cư trú tập trung, đi lại, hoạt động phức tạp; tình trạng khách du lịch sử dụng tiền giả, không thanh toán bằng tiền Việt Nam khi sử dụng dịch vụ, nhiều công ty lữ hành quốc tế thị trường khách Trung Quốc tổ chức loại hình tour du lịch giá rẻ (tour 0 đng) gây thất thu thuế tại địa phương; nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, hộ dân cho du khách tạm trú không thực hiện việc khai báo tạm trú với cơ quan chức năng (đặc biệt là đối với du khách là NNN); một bộ phận khách du lịch NNN dưới danh nghĩa du lịch nhưng lại tìm cách kinh doanh, làm việc cho các doanh nghiệp, dạy ngoại ngữ, từ đó tìm cách hợp pháp hóa ở lại lâu dài tại địa phương. Bên cạnh những vi phạm về hành chính, tình trạng NNN vi phạm hình sự gia tăng và có nhiều diễn biến phức tạp như trộm cắp, giết người, ma túy, cá độ, vi phạm an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng... ảnh hưởng đến môi trường du lịch tại địa phương.

Trước tình hình trên, các cấp chính quyền, cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch, thường xuyên tổ chức nhiều đợt kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, lưu trú du lịch, bán hàng... xử lý nghiêm những vi phạm (từ năm 2015 đến 2017, đã xử phạt vi phạm hành chính 830 trường hợp NNN vi phạm với tổng số tiền 3.452.250.000đ; riêng năm 2018, đã xử lý VPHC 423 trường hợp với tổng số tiền 3.030.500.000đ). Ngoài ra, lực lượng Công an đã phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh triển khai “Hệ thống khai báo, tiếp nhận và quản lý thông tin tạm trú của người nước ngoài trên internet” qua trang thông tin điện tử khai báo tạm trú Công an Khánh Hòa theo Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an (đến tháng 4/2019 đã tiếp nhận 2.165 tài khoản đăng ký khai báo tạm trú cho NNN), từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch, góp phần thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đã thu được nhiều kết quả khả quan, góp phần thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển bền vững. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành đối với công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực du lịch còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, thống nhất, nhiều mặt công tác còn chng chéo, chưa phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị gây khó khăn, hạn chế đối với công tác đảm bảo ANTT trong hoạt động du lịch trong tình trạng hiện nay. Do đó, việc xây dựng và triển khai Đề án “phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện nay, tạo môi trường lành mạnh, an toàn, thúc đẩy phát triển du lịch tại Khánh Hòa; góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 14-Ctr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa, Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 09/02/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 14-Ctr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU

1. Quan điểm chỉ đạo

- Công tác đảm bảo ANTT trên lĩnh vực du lịch phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của cấp ủy Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt.

- Công tác đảm bảo ANTT trên lĩnh vực du lịch phải bám sát và phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước; tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động du lịch.

- Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ đảm bảo ANTT, an toàn cho khách du lịch với nhiệm vụ phát triển du lịch, trong đó, tăng trưởng du lịch là mục tiêu song phải gắn liền với đảm bảo ANTT, an toàn cho khách du lịch và đảm bảo ANTT, giữ gìn trật tự an toàn xã hội nhằm tạo điều kiện để phát triển du lịch.

- Công tác đảm bảo ANTT trên lĩnh vực du lịch phải thận trọng, kiên quyết, lấy phòng ngừa là chính, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra hậu quả, ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch.

2. Mục tiêu chung

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch; đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, UBND các địa phương trong thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trên lĩnh vực du lịch; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng du lịch xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa điểm tham quan, các chương trình, sự kiện du lịch; đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách đến Khánh Hòa.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhà nước về du lịch; đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia.

- Tăng cường công tác đảm bảo ANTT tại các tuyến, điểm du lịch trọng điểm, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm làm trong sạch địa bàn. Chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT, ATGT các tuyến đường vào các mùa cao điểm hoặc thời điểm diễn ra hội nghị, hội thảo, các lễ hội văn hóa, du lịch tổ chức trên địa bàn; phòng ngừa, phát hiện, vô hiệu hóa những âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng du lịch để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thẩm định đối với các dự án du lịch, nhất là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại các địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, đảm bảo vừa phát triển du lịch vừa giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; định kỳ hoặc đột xuất thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý thuế, kê khai, niêm yết giá, kinh doanh hàng hóa đúng quy định, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, quản lý lưu trú, hoạt động của NNN... của các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; kịp thời chấn chnh, xử lý nghiêm những vi phạm.

- Phối hợp quản lý quy hoạch, thẩm định việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch đảm bảo hợp lý, đồng bộ gắn với bảo vệ cảnh quan môi trường, danh lam thắng cảnh, giữ gìn bản sắc dân tộc, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường, điểm du lịch. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý công tác du lịch đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn, tập trung vào những nơi đông khách du lịch, những địa điểm tham quan nổi tiếng; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân và khách du lịch, đồng thời nhận biết được các nguy cơ đe dọa, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn để chủ động phòng ngừa, kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

2. Nhiệm vụ cthể

2.1. Công an tỉnh

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về ANTT trên lĩnh vực du lịch, trọng tâm là công tác quản lý xuất, nhập cảnh, cư trú, hoạt động đối với khách du lịch là NNN; quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT các lễ hội, sự kiện, các hội nghị, hội thảo liên quan đến du lịch diễn ra trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các tuyến, điểm du lịch trọng điểm, những nơi có đông khách du lịch tham quan; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường... đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh.

- Bảo vệ chặt chẽ an ninh chính trị nội bộ ngành du lịch; thường xuyên phối hợp, hướng dẫn cho cán bộ, công nhân viên ngành du lịch nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

- Triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là thời điểm diễn ra các sự kiện văn hóa, chính trị, các mùa lễ hội.

- Tham gia thẩm định đối với các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh, chú trng vào những dự án có vốn đầu tư nước ngoài, đảm bảo vừa phát triển du lịch, vừa giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; giải quyết tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, các vấn đề về giải phóng mặt bằng tại các dự án, không để hình thành điểm nóng về ANTT.

- Thường xuyên kiểm tra, phối hợp kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, hoạt động kinh doanh các phương tiện vận tải có yếu tố nước ngoài, NNN cư trú, hoạt động trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

- Xây dựng các kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và xử lý khi có sự cố xảy ra.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, người dân, khách du lịch nhận thức đúng, đầy đủ tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch. Xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của người dân và du khách để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả, vận động quần chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng các mô hình tự quản về ANTT tại các điểm du lịch.

- Hướng dẫn, tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy tại các nhà hàng, khách sạn, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra các quy định về phòng, chống cháy, nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Hạn chế thấp nhất nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy, nổ, kịp thời xử lý các vụ cháy, nổ, tai nạn xảy ra để đảm bảo an toàn cho cơ sở du lịch, du khách và người dân.

2.2. Sở Du lịch

- Phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện những nhiệm vụ nêu trong Đề án thuộc chức năng ngành du lịch; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch.

- Nghiên cứu, ban hành, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển du lịch trong tình hình mới, đảm bảo phát triển du lịch gắn liền với công tác đảm bảo ANTT, an toàn xã hội.

- Chủ động phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực du lịch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật, hoạt động chui của các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là NNN.

- Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện và tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, dự án, chương trình trên lĩnh vực du lịch; thường xuyên trao đổi ý kiến với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, xây dựng các tuyến, điểm du lịch và các loại hình dịch vụ du lịch mới.

- Phối hợp các lớp đào tạo về công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy, bồi dưỡng kiến thức bảo vệ cho các lực lượng chuyên trách tại các cơ quan, doanh nghiệp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trên lĩnh vực du lịch tại địa phương đảm bảo yêu cầu công tác trong tình hình mới.

2.3 Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tnh

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật của các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, NNN cư trú, hoạt động trên khu vực biên giới biển, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tham gia thẩm định các dự án du lịch ở khu vực biên giới biển để đảm bảo an ninh, quốc phòng (theo Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện các quy định về quản lý, bảo vệ ANTT tại khu vực cửa khẩu cảng biển, công tác quản lý NNN đến tham quan, du lịch, cư trú, làm việc tại các khu du lịch trong khu vực biên giới biển do đơn vị mình quản lý; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh quản lý số khách du lịch nước ngoài đến Khánh Hòa.

2.4. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan tổ chức các lễ hội văn hóa, thể thao gắn với du lịch đảm bảo an ninh, an toàn.

- Có kế hoạch tôn tạo, xây dựng bảo tồn các di tích lịch sử, công trình văn hóa, nghệ thuật, đảm bảo vừa khai thác hiệu quả vừa tuân theo thuần phong mỹ tục, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

- Phối hợp rà soát, củng cố nội quy về đảm bảo ANTT tại các điểm tham quan, du lịch do Sở Văn hóa và Thể thao quản lý.

2.5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Du lịch hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách phát triển du lịch của tỉnh, các quy định của pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo ANTT trên lĩnh vực du lịch đến các cơ quan, doanh nghiệp, người dân, khách du lịch trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền cảnh báo về các âm mưu, thđoạn của các loại tội phạm thường sử dụng hoạt động trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là các loại tội phạm mới phát sinh để người dân, khách du lịch nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, tố giác hành vi phạm tội.

2.6. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề an sinh xã hội thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, hạn chế tình trạng người lang thang, ăn xin, phân loại đối tượng những người ăn xin đưa vào các cơ sở bảo trợ xã hội hoặc trả về địa phương, nơi cư trú, quản lý theo quy định.

- Thường xuyên nắm tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng của người lao động trong các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực du lịch; tham gia giải quyết kịp thời các vụ đình công, lãn công nhằm đảm bảo môi trường du lịch ổn định, bền vững.

2.7. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố thẩm định các dự án sử dụng đất để phát triển du lịch đảm bảo an ninh quốc gia, khu vực phòng thủ.

- Có kế hoạch, biện pháp quản lý các hoạt động sản xuất, du lịch không để ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường biển; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo phù hợp với mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, phát triển bền vững kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường

2.8. Sở Giao thông vận tải

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường thủy nội địa và cấp biển hiệu phương tiện vận chuyển khách du lịch theo quy định.

- Chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, quy hoạch, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2.9. Sở Tài chính

- Trên cơ sở dự toán của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính sẽ thẩm định, cân đối theo khả năng ngân sách để tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Đề án theo đúng quy định; kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí của Đề án đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện biểu mẫu kê khai giá và niêm yết giá đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh; tổ chức tiếp nhận biểu mẫu kê khai giá dịch vụ lưu trú, dịch vụ lữ hành theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra việc kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với dịch vụ lưu trú, dịch vụ lữ hành; xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá (kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết).

- Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh bổ sung một số hàng hóa, dịch vụ đặc thù cần thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh bên cạnh dịch vụ lưu trú và dịch vụ lữ hành (nếu có).

2.10. Sở Xây dựng

Thực hiện chức năng kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng; phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan liên quan thẩm định các dự án đầu tư xây dựng liên quan đến du lịch đảm bảo các tiêu chuẩn về ANTT và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh.

2.11. Sở Ngoại vụ

Phối hợp quản lý, cung cấp, trao đổi thông tin cho Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về hoạt động của các tổ chức, cá nhân, số phóng viên, báo chí nước ngoài, các thành viên thuộc cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, phi chính phủ nước ngoài đến thăm, làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc tổ chức, tham dự hội nghị, hội thảo và hoạt động báo chí trên lĩnh vực du lịch.

2.12. Cục Thuế tỉnh

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thuế đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động trên lĩnh vực du lịch. Phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan để nắm bắt, trao đổi thông tin, các sai phạm của cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch phục vụ cho công tác quản lý thuế có hiệu quả. Đồng thời, phối hợp tham gia các đoàn liên ngành để thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm theo quy định của pháp luật.

2.13. Sở Công thương

Quản lý an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của ngành công thương; phối hợp với các ngành chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

2.14. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, thẩm định các dự án đầu tư trên lĩnh vực du lịch, đặc biệt là những dự án có vốn đầu tư nước ngoài đảm bảo tuân thủ các điều kiện về an ninh, an toàn, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, đảm bảo an ninh quốc phòng.

2.15. Sở Y tế

Quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn, nhất là tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thức ăn đường phố, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm tại các chợ, cơ sở bán hàng đảm bảo các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm.

2.16. Sở Nội vụ

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Du lịch và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực phục vụ, kiến thức pháp luật, các kỹ năng về đảm bảo an ninh, an toàn cho đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch và đảm bảo an ninh quốc gia.

2.17. Ban Quản lý khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong

- Chủ động phối hợp lực lượng Công an triển khai thực hiện công tác đảm bảo ANTT tại khu du lịch.

- Thực hiện chức năng quản lý hoạt động của các dự án đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ.

2.18. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Thực hiện tốt chức năng đảm bảo ANTT trong hoạt động du lịch tại địa phương.

- Chỉ đạo UBND cấp xã thường xuyên đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn bằng nhiều hình thức, tập trung tại những địa bàn trọng điểm, nơi có đông khách du lịch.

- Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các phương án tuần tra, kiểm soát nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gây mất ANTT các tại các điểm, tuyến du lịch tập trung đông du khách, nhất là vào ban đêm.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để buôn bán, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

2.19. Cục Quản lý thị trường tỉnh

Thực hiện chức năng phòng, chống các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá và gian lận thương mại... phối hợp các ngành chức năng trong việc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý nghiêm những vi phạm.

2.20. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT, rà phá bom mìn, đảm bảo an ninh, an toàn tại các lễ hội văn hóa, du lịch... tại địa phương; giải quyết các tình huống phức tạp về ANTT khi xảy ra.

- Tham gia thẩm định các dự án du lịch để đảm bảo vừa phát triển du lịch, vừa phục vụ xây dựng khu vực phòng thủ đảm bảo an ninh, quốc phòng.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN, PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP, KINH PHÍ

1. Thời gian thực hiện

- Giai đoạn 2019 - 2020: Tập trung phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công nhân viên, cá nhân, tổ chức hoạt động trên lĩnh vực du lịch, người dân, khách du lịch nhận thức rõ, đầy đủ các quy định của pháp luật trên lĩnh vực du lịch. Hoàn thành các điều kiện đảm bảo việc triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT trong hoạt động du lịch tại địa phương; kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đảm bảo ANTT trên lĩnh vực du lịch; tập trung triển khai chương trình đề án, trong đó các cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện Đề án tại đơn vị.

- Giai đoạn 2020 - 2030: Trên cơ sở kết quả thực hiện giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả các mặt công tác đảm bảo ANTT trên lĩnh vực du lịch; kiềm chế đến mức thấp nhất các loại tội phạm, tệ nạn xã hội cũng như các hiện tượng tiêu cực và các hành vi vi phạm pháp luật; duy trì, giữ vững các mục tiêu đạt được, phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành điểm du lịch lý tưởng, an toàn cho du khách trong và ngoài nước.

2. Phương thc phối hợp

- Trao đổi ý kiến trực tiếp hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp

- Thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất.

- Thông qua sơ kết, tổng kết.

- Thông qua thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành.

- Thông qua quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

3. Kinh phí

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ, tiến độ triển khai thực hiện Đề án hàng năm, Công an tỉnh phối hợp Sở Tài chính đề xuất dự toán kinh phí phục vụ việc triển khai thực hiện Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung, nhiệm vụ được nêu trong Đề án tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, định kỳ báo cáo kết quả về Công an tỉnh trước ngày 15 tháng 11 hàng năm để tập hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Giao Công an tỉnh là đơn vị thường trực, giúp UBND tỉnh theo dõi đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Đề án; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trao đổi bằng văn bản về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2159/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2159/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2019
Ngày hiệu lực27/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2159/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2159/QĐ-UBND 2019 về đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2159/QĐ-UBND 2019 về đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2159/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Đắc Tài
        Ngày ban hành27/06/2019
        Ngày hiệu lực27/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2159/QĐ-UBND 2019 về đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2159/QĐ-UBND 2019 về đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch Khánh Hòa

         • 27/06/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/06/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực