Quyết định 2164/QĐ-UBND

Quyết định 2164/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 2164/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2164/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HẬU GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 41 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang, ttrong đó: 31 TTHC sửa đổi, bổ sung; 09 TTHC bổ sung mới; 01 TTHC bãi bỏ

(Đính kèm danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ).

Điều 2. Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh cập nhật những thủ tục hành chính nêu tại Điều 1 Quyết định này vào Bộ TTHC chung của tỉnh và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Thời hạn cập nhật thủ tục hành chính chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh lập danh mục TTHC của đơn vị được công bố bổ sung, đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cho nhập TTHC vào cơ sở dữ liệu chung của cả nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện TTHC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- TT.UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Cơ quan Báo, Đài đóng trên địa bản tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC.HK
D\2011\TTHC

CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2164/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2164/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2011
Ngày hiệu lực29/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2164/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2164/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2164/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2164/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýTrần Công Chánh
        Ngày ban hành29/12/2011
        Ngày hiệu lực29/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2164/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2164/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

            • 29/12/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/12/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực