Quyết định 2166/QĐ-BNN-HTQT

Quyết định 2166/QĐ-BNN-HTQT năm 2011 cho phép tiếp nhận hỗ trợ của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực cho dự án “Quản lý tưới hiệu quả và thích ứng biến đổi khí hậu” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2166/QĐ-BNN-HTQT cho phép tiếp nhận hỗ trợ Tổ chức Nông lương


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2166/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP TIẾP NHẬN HỖ TRỢ CỦA FAO CHO DỰ ÁN “QUẢN LÝ TƯỚI HIỆU QUẢ VÀ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN&PTNT;

Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy chế quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ nội dung thư thỏa thuận viện trợ ngày 6/10/2009 giữa FAO Việt Nam và Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về nội dung viện trợ cho dự án “Quản lý tưới hiệu quả và Thích ứng biến đổi khí hậu”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam  tiếp nhận và thực hiện dự án “Quản lý tưới hiệu quả và Thích ứng biến đổi khí hậu” do Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực (FAO) của Liên Hiệp Quốc tài trợ. Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại của FAO là 30.700 USD (Ba mươi ngàn bảy trăm đô la Mỹ).

Điều 2. Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Chủ dự án theo các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, HTQT (NTĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2166/QĐ-BNN-HTQT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2166/QĐ-BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2011
Ngày hiệu lực20/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2166/QĐ-BNN-HTQT

Lược đồ Quyết định 2166/QĐ-BNN-HTQT cho phép tiếp nhận hỗ trợ Tổ chức Nông lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2166/QĐ-BNN-HTQT cho phép tiếp nhận hỗ trợ Tổ chức Nông lương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2166/QĐ-BNN-HTQT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐào Xuân Học
        Ngày ban hành20/09/2011
        Ngày hiệu lực20/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2166/QĐ-BNN-HTQT cho phép tiếp nhận hỗ trợ Tổ chức Nông lương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2166/QĐ-BNN-HTQT cho phép tiếp nhận hỗ trợ Tổ chức Nông lương

            • 20/09/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/09/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực