Quyết định 2168/QĐ-TTg

Quyết định 2168/QĐ-TTg năm 2015 về xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Nam Định, Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 2168/QĐ-TTg xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Nam Định Phú Yên 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 2244/QĐ-TT xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Nam Định Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 10/12/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 2168/QĐ-TTg xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Nam Định Phú Yên 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2168/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP VẮC XIN, HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH: NAM ĐỊNH, PHÚ YÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 8860/BNN-TY ngày 28 tháng 10 năm 2015, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 10017/BKHĐT-KTDV ngày 12 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) từ nguồn dự trữ quốc gia 10.000 lít hóa chất sát trùng Han - Iodine cho tỉnh Nam Định để phòng chống dịch cúm gia cầm và 20 liu vắc xin LMLM 2 type; 10.000 lít hóa chất sát trùng Bekocid cho tỉnh Phú Yên để phòng chống dịch lở mồm long móng.

y ban nhân dân các tỉnh: Nam Định, Phú Yên tiếp nhận, quản lý và sử dụng số vắc xin, hóa chất nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Quvết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh: Nam Định, Phú Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2168/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2168/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2015
Ngày hiệu lực03/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2168/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2168/QĐ-TTg xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Nam Định Phú Yên 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2168/QĐ-TTg xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Nam Định Phú Yên 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2168/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành03/12/2015
        Ngày hiệu lực03/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2168/QĐ-TTg xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Nam Định Phú Yên 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2168/QĐ-TTg xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Nam Định Phú Yên 2015