Quyết định 217/2006/QĐ-UBND

Quyết định 217/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh lãi suất nợ quá hạn vốn vay tại Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương được ban hành theo Quyết định 16/2003/QĐ-UB

Quyết định 217/2006/QĐ-UBND điều chỉnh lãi suất nợ quá hạn Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản không còn phù hợp Bình Dương 1997 đến 2013 và được áp dụng kể từ ngày 06/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 217/2006/QĐ-UBND điều chỉnh lãi suất nợ quá hạn Bình Dương


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 217/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 31 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT NỢ QUÁ HẠN VỐN VAY TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH ĐƯỢC BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2003/QĐ-UB NGÀY 23/01/2003 CỦA UBND TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 106/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh tại Công văn số 05/TT-HĐQL ngày 23/8/2006 và Quỹ Đầu tư Phát triển tại Công văn số 165/TT-ĐTPT ngày 21/8/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh lãi suất nợ quá hạn vốn vay tại Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh được quy định tại khoản 3, điều 18 của Quyết định số 16/2003/QĐ-UB ngày 23/01/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương như sau:

Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn ghi trong hợp đồng tín dụng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư Phát triển, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan của tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 217/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu217/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2006
Ngày hiệu lực10/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 217/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 217/2006/QĐ-UBND điều chỉnh lãi suất nợ quá hạn Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 217/2006/QĐ-UBND điều chỉnh lãi suất nợ quá hạn Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu217/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Văn Lợi
        Ngày ban hành31/08/2006
        Ngày hiệu lực10/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 217/2006/QĐ-UBND điều chỉnh lãi suất nợ quá hạn Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 217/2006/QĐ-UBND điều chỉnh lãi suất nợ quá hạn Bình Dương