Quyết định 2173/QĐ-BTC

Quyết định 2173/QĐ-BTC năm 2007 đính chính Thông tư 33/2007/TT-BTC hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2173/QĐ-BTC quyết toán dự án hoàn thành nguồn vốn ngân sách Nhà nước đính chính Thông tư 33/2007/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2173/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 33/2007/TT-BTC NGÀY 09/4/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư  xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa lại số liệu tại dòng 3, cột 7 Bảng định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành thuộc Mục VIII chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, kiểm toán của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước từ  "0,03" thành " 0,06". Bảng định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành được xác định đúng như sau:

BẢNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN, CHI PHÍ KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN  DỰ ÁN  HOÀN THÀNH

Tổng mức đầu tư  (Tỷ đồng)

 ≤ 5

10

 50

 100

 500

 

1.000

 

 

10.000

 

≥ 20.000

Thẩm tra -phê duyệt (%)

0, 32

0, 21

0, 16

0, 13

0, 06

0, 04

0, 012

0, 008

Kiểm toán ( %)

0, 50

0, 34

0, 24

0, 18

0, 10

0, 06

0, 020

0, 012

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành cùng với hiệu lực thi hành của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tổng Công ty nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Kinh tế TW Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm  toán Nhà nước;
- Các Tổng Công ty nhà nước;
- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, KBNN tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản  (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, ĐT.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đinh Văn Nhã

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2173/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2173/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2007
Ngày hiệu lực31/05/2007
Ngày công báo18/07/2007
Số công báoTừ số 474 đến số 475
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2173/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2173/QĐ-BTC quyết toán dự án hoàn thành nguồn vốn ngân sách Nhà nước đính chính Thông tư 33/2007/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2173/QĐ-BTC quyết toán dự án hoàn thành nguồn vốn ngân sách Nhà nước đính chính Thông tư 33/2007/TT-BTC
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2173/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐinh Văn Nhã
       Ngày ban hành25/06/2007
       Ngày hiệu lực31/05/2007
       Ngày công báo18/07/2007
       Số công báoTừ số 474 đến số 475
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2173/QĐ-BTC quyết toán dự án hoàn thành nguồn vốn ngân sách Nhà nước đính chính Thông tư 33/2007/TT-BTC

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2173/QĐ-BTC quyết toán dự án hoàn thành nguồn vốn ngân sách Nhà nước đính chính Thông tư 33/2007/TT-BTC

           • 25/06/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/07/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/05/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực