Quyết định 2173/QĐ-TTg

Quyết định 2173/QĐ-TTg năm 2013 thông qua kết quả đàm phán và ký Hiệp định vay với Ngân hàng phát triển Châu Á cho Chương trình Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 2 - Tiểu chương trình 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2173/QĐ-TTg năm 2013 thông qua Hiệp định vay Ngân hàng phát triển Châu Á


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2173/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ ĐÀM PHÁN VÀ KÝ HIỆP ĐỊNH VAY VỚI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB) CHO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA LẦN THỨ 2 - TIỂU CHƯƠNG TRÌNH 2

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 193/TTr-NHNN ngày 29 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kết quả đàm phán với ADB về nội dung Hiệp định vay và các văn bản pháp lý liên quan của Khoản vay Chương trình Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 2 - Tiểu chương trình 2.

Điều 2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định vay với đại diện có thẩm quyền của ADB.

Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và ADB chuẩn bị các thủ tục cho việc ký Hiệp định vay nêu trên.

Điều 4. Đồng ý Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm chủ tài khoản tiếp nhận vốn Khoản tín dụng của Tiểu chương trình 2 và được mua lại số ngoại tệ giải ngân để bổ sung dự trữ ngoại hối của quốc gia.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Tư pháp, Ngoại giao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, ĐMDN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2173/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2173/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2013
Ngày hiệu lực11/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2173/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2173/QĐ-TTg năm 2013 thông qua Hiệp định vay Ngân hàng phát triển Châu Á


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2173/QĐ-TTg năm 2013 thông qua Hiệp định vay Ngân hàng phát triển Châu Á
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2173/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành11/11/2013
        Ngày hiệu lực11/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2173/QĐ-TTg năm 2013 thông qua Hiệp định vay Ngân hàng phát triển Châu Á

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2173/QĐ-TTg năm 2013 thông qua Hiệp định vay Ngân hàng phát triển Châu Á

            • 11/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực