Quyết định 2176/QĐ-BTC

Quyết định 2176/QĐ-BTC năm 2007 đính chính sai sót về số thứ tự ví dụ trình bày tại điểm c, khoản 3, mục III tại Thông tư liên tịch 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2176/QĐ-BTC số thứ tự ví dụ trình bày tại điểm c, khoản 3, mục III quy định Thông tư liên tịch 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2176/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT NGÀY 09/4/2007 CỦA LIÊN BỘ TÀI CHÍNH, BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI,UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1966, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/Nđ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đính chính sai sót về số thứ tự ví dụ trình bày tại điểm c, khoản 3, mục III quy định tại Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Thể dục thể thao về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao như sau: Sửa cụm từ “Ví dụ 3” (trang 6) thành “Ví dụ 2”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng TW,  Văn phòng Quốc hội.
- Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước.
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao.
- Kiểm toán nhà nước.
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- HĐND, UBND, Sở Tài chính, Sở TDTT, Sở LĐTBXH, Kho bạc NN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- Cơ quan trung ương của các Đoàn thể.
- Công báo.
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp.
- Website Chính phủ.
- Website Bộ Tài chính.
- Lưu: Bộ TC (VT, Vụ HCSN), Bộ LĐTBXH (VT), UBTDTT(VT).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đinh Văn Nhã

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2176/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2176/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2007
Ngày hiệu lực25/06/2007
Ngày công báo18/07/2007
Số công báoTừ số 474 đến số 475
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2176/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2176/QĐ-BTC số thứ tự ví dụ trình bày tại điểm c, khoản 3, mục III quy định Thông tư liên tịch 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2176/QĐ-BTC số thứ tự ví dụ trình bày tại điểm c, khoản 3, mục III quy định Thông tư liên tịch 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2176/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýĐinh Văn Nhã
     Ngày ban hành25/06/2007
     Ngày hiệu lực25/06/2007
     Ngày công báo18/07/2007
     Số công báoTừ số 474 đến số 475
     Lĩnh vựcThể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2176/QĐ-BTC số thứ tự ví dụ trình bày tại điểm c, khoản 3, mục III quy định Thông tư liên tịch 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2176/QĐ-BTC số thứ tự ví dụ trình bày tại điểm c, khoản 3, mục III quy định Thông tư liên tịch 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT

         • 25/06/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/07/2007

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/06/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực