Quyết định 218/2003/QĐ-UB

Quyết định 218/2003/QĐ-UB điều chỉnh chính sách thưởng của Quyết định 83/2003/QĐ-UB quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh theo quy hoạch do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 218/2003/QĐ-UB điều chỉnh chính sách thưởng Quyết định 83/2003/QĐ-UB bồi thường hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời chợ buôn nông sản


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 218/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH THƯỞNG CỦA QUYẾT ĐỊNH 83/2003/QĐ-UB NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ THIỆT HẠI TRONG CÔNG TÁC DI DỜI 10 (MƯỜI) CHỢ BÁN BUÔN NÔNG SẢN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO QUY HOẠCH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ ;
Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 10 ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2003 và Nghị quyết kỳ họp thứ 11 (bất thường) ngày 28 tháng 3 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố ;
Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-UB ngày 21 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy hoạch ;
Căn cứ Quyết định số 83/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch ;
Xét đề nghị của Sở Tài chánh-Vật giá và Sở Thương mại thành phố tại Tờ trình số 3576/LCQ ngày 23 tháng 9 năm 2003 về mốc thời điểm di dời để xét thưởng trong công tác di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy hoạch ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay điều chỉnh chính sách thưởng quy định tại khoản 5.3 Điều 5 của bản quy định kèm theo quyết định số 83/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy hoạch:

“ 5.3- Thưởng :

a) Đối với các hộ tiểu thương và các hộ kinh doanh là mậu dịch viên trong hệ thống của Công ty Vissan, Công ty Thủy hải sản và các doanh nghiệp Nhà nước khác đang kinh doanh tại các chợ phải di dời, thuộc đối tượng được bố trí kinh doanh vào chợ Tam Bình-Thủ Đức, chợ Tân Xuân-Hóc Môn chấp hành tốt chủ trương, chính sách và kế hoạch di dời bàn giao mặt bằng được thưởng một lần bằng tiền với mức không quá 5.000.000 đồng/hộ, cụ thể như sau :

+ Di dời và bàn giao mặt bằng trước ngày 20 tháng 10 năm 2003 : thưởng 5.000.000 đồng/hộ.

+ Di dời và bàn giao mặt bằng từ ngày 20 tháng 10 năm 2003 đến ngày 31 tháng 10 năm 2003 : thưởng 2.000.000 đồng/hộ.

+ Di dời và bàn giao mặt bằng sau ngày 31 tháng 10 năm 2003 : không thưởng.

b) Đối với các hộ tiểu thương và các hộ kinh doanh là mậu dịch viên trong hệ thống của Công ty Vissan, Công ty Thủy hải sản và các doanh nghiệp Nhà nước khác đang kinh doanh tại các chợ phải di dời, thuộc đối tượng được bố trí kinh doanh vào chợ đầu mối Bình Điền - quận 8 sẽ thực hiện theo quy định riêng của thành phố.”

Điều 2.- Quyết định này, điều chỉnh chính sách thưởng quy định tại khoản 5.3 Điều 5 của bản quy định kèm theo Quyết định số 83/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy hoạch. Các khoản không đề cập trong Quyết định này vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 83/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Tài chánh-Vật giá, Sở Thương mại, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Công chánh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Công an thành phố, Ban Chỉ đạo di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố, Tổng Công ty Thương mại Sàigòn, Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp Hóc Môn, Công ty Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận 1, 5, 6, 8, Tân Bình, Thủ Đức và huyện Bình Chánh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức khác, các hộ kinh doanh cá thể tại các chợ phải di dời có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy  
- Thường trực HĐND thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
- Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ TM, ĐT, CNN, ĐT-ĐB(2b)  
 - Lưu(TM/L)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 218/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu218/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2003
Ngày hiệu lực12/10/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 218/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 218/2003/QĐ-UB điều chỉnh chính sách thưởng Quyết định 83/2003/QĐ-UB bồi thường hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời chợ buôn nông sản


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 218/2003/QĐ-UB điều chỉnh chính sách thưởng Quyết định 83/2003/QĐ-UB bồi thường hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời chợ buôn nông sản
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu218/2003/QĐ-UB
     Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
     Người kýNguyễn Văn Đua
     Ngày ban hành02/10/2003
     Ngày hiệu lực12/10/2003
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 218/2003/QĐ-UB điều chỉnh chính sách thưởng Quyết định 83/2003/QĐ-UB bồi thường hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời chợ buôn nông sản

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 218/2003/QĐ-UB điều chỉnh chính sách thưởng Quyết định 83/2003/QĐ-UB bồi thường hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời chợ buôn nông sản

          • 02/10/2003

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 12/10/2003

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực