Quyết định 218/QĐ-UB/TC

Quyết định 218/QĐ-UB/TC năm 1977 thành lập Hội đồng quy hoạch tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 218/QĐ-UB/TC thành lập Hội đồng quy hoạch tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 5986/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực tổ chức bộ máy do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 218/QĐ-UB/TC thành lập Hội đồng quy hoạch tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 218/QĐ-UB/TC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUY HOẠCH TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Nghị định số 01/NĐ-74 ngày 12/9/1974 của Hội đồng Chánh phủ Cách Mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam qui định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy chánh quyền các cấp ;
- Căn cứ Quyết định số 03/QĐ ngày 20/01/1976 của Hội đồng Chánh phủ về việc thành lập và bổ nhiệm Ủy ban nhân dân Cách mạng Thành phố Hồ Chí Minh;
- Xét yêu cầu về chỉ đạo công tác qui hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh;
- Theo đề nghị của các ông Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền và ông Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Hội đồng qui hoạch tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.

Hội đồng là một cơ quan tư vấn, có chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác qui hoạch của Thành phố.

Điều 2.- Hội đồng qui hoạch có nhiệm vụ

1- Trên cơ sở qui hoạch chung của cả nước và dựa vào đặc điểm, tình hình cụ thể của Thành phố vạch ra phương hướng qui hoạch chung của Thành phố cho phù hợp với yêu cầu phát triển toàn diện và hiện đại theo từng giai đoạn.

2- Chủ trì các đề án qui hoạch của các ngành, các cấp thuộc phạm vi thành phố để đề nghị Ủy ban nhân dân và Hội đồng Chính phủ xét duyệt.

3- Trực tiếp chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa Viện Qui hoạch Tổng hợp của Thành phố, với các cơ quan qui hoạch của các cấp, các ngành thuộc phạm vi thành phố.

Điều 3.- Ban Thường trực của Hội đồng có nhiệm vụ :

1- Chuẩn bị nội dung và phương thức hoạt động của Hội đồng.

2- Thay mặt Hội đồng nhắc nhở giữ vững tính chất pháp lý qui định trong các qui hoạch được duyệt, đồng thời qua từng giai đoạn thực hiện có những đề xuất biện pháp phát triển hợp lý của qui hoạch chung và sự liên quan giữa các cấp, các ngành để trình duyệt bổ sung.

3- Thường kỳ hay đột xuất tổ chức các đoàn kiểm tra đến các cấp, các ngành, các cơ quan thuộc phạm vi thành phố xem xét việc thực hiện qui hoạch và có ý kiến đề xuất xử lý cụ thể đối với từng trường hợp sai phạm, có thể kiến nghị đình chỉ thực hiện qui hoạch chờ Ủy ban nhân dân xét xử.

Điều 4.- Hội đồng qui hoạch tổng hợp gồm các thành phần sau :

1- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành Chủ tịch Hội đồng

2- Phó Chủ tịch UBND phụ trách khối Phó Chủ tịch Hội đồng

 Nông lâm Thủy lợi

3- Phó Chủ tịch UBND phụ trách khối Phó Chủ tịch Hội đồng

 Công nghiệp

4- Phó Chủ tịch UBND phụ trách khối Phó Chủ tịch Hội đồng

 Kế hoạch

5- Giám đốc Sở Xây dựng Ủy viên

6- Đại diện có thẩm quyền Ban Khoa học Ủy viên

7- Giám đốc Sở Quản lý Nhà đất Ủy viên

8- Giám đốc Sở Công nghiệp Ủy viên

9- Giám đốc Sở giao thông vận tải Ủy viên

10- Giám đốc Sở Nông nghiệp Ủy viên

11- Trưởng ty Lâm nghiệp Ủy viên

12- Giám đốc Sở Thủy lợi Ủy viên

13- Giám đốc Sở Y tế  Ủy viên

14- Giám đốc Sở Lao động  Ủy viên

15- Giám đốc Sở thông tin, văn hóa Ủy viên

16- Chi cục Trưởng chi cục Thống kê Ủy viên

17- Giám đốc Sở Tài chính  Ủy viên

18- Giám đốc Sở Công an Ủy viên

19- Đại diện có thẩm quyền Bộ Tư lệnh thành Ủy viên

20- Viện Trưởng Viện Qui hoạch Tổng hợp thành Ủy viên

Các Bộ, các Tổng Cục có cơ sở sản xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh được mời cử Đại diện có thẩm quyền tham gia Hội đồng.

Ban thường trực Hội đồng gồm có :

1- Phó Chủ tịch phụ trách kế hoạch thành Trưởng Ban

2- Viện Trưởng Viện qui hoạch thành Phó Ban

3- Giám đốc Sở Xây dựng Ủy viên

4- Giám đốc Sở Công nghiệp Ủy viên

5- Giám đốc Sở Nông nghiệp Ủy viên

6- Giám đốc Sở Thủy lợi  Ủy viên

7- Trưởng Ty Lâm Nghiệp Ủy viên

8- Giám đốc Sở Giao thông vận tải Ủy viên

9- Giám đốc Sở Quản lý Nhà đất Ủy viên

10- Đại diện có thẩm quyền Ban Khoa học kỹ thuật Ủy viên

Viện qui hoạch tổng hợp của thành phố được giao trách nhiệm thực hiện các công tác nghiệp vụ của Hội đồng, tùy yêu cầu từng thời kỳ Hội đồng có thể trưng dụng cán bộ chuyên môn kỹ thuật từ các ngành các cấp thuộc phạm vi thành phố để thực hiện công tác qui hoạch.

Điều 5.- Các ngành, các cấp, các cơ quan chức năng thuộc phạm vi thành phố có nhiệm vụ cung cấp mọi số liệu, tài liệu cần thiết cho công tác của Hội đồng cũng như tạo mọi sự dễ dàng cho hoạt động của Hội đồng.

Điều 6.- Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, các thành viên trong Hội đồng, ông Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền và các cấp, các ngành thuộc phạm vi Thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Văn Kiệt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 218/QĐ-UB/TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu218/QĐ-UB/TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/1977
Ngày hiệu lực30/03/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 218/QĐ-UB/TC

Lược đồ Quyết định 218/QĐ-UB/TC thành lập Hội đồng quy hoạch tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 218/QĐ-UB/TC thành lập Hội đồng quy hoạch tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu218/QĐ-UB/TC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Văn Kiệt
        Ngày ban hành30/03/1977
        Ngày hiệu lực30/03/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 218/QĐ-UB/TC thành lập Hội đồng quy hoạch tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 218/QĐ-UB/TC thành lập Hội đồng quy hoạch tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh