Quyết định 2180/QĐ-BNN

Quyết định 2180/QĐ-BNN năm 2007 đính chính lỗi văn bản tại Quyết định 46/2007/QĐ-BNN quy định về việc xác định rừng trồng, rừng khoanh nuôi thành rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2180/QĐ-BNN xác định trồng khoanh nuôi thành rừng đính chính lỗi văn bản 46/2007/QĐ-BNN


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2180/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH LỖI VĂN BẢN TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2007/QĐ-BNN NGÀY 26/5/2007 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH RỪNG TRỒNG, RỪNG KHOANH NUÔI THÀNH RỪNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 về hoạt động Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 104/2004/NĐ-CP">04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2005 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 về hoạt động Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng, Cục trưởng cục Lâm nghiệp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi văn bản Quyết định số 46/2007/QĐ-BNN ngày 28/5/2007 như sau:

 

TT

Tên văn bản

Đã in

Sửa lại là

1

Quyết định số 46/2007/QĐ-BNN

Căn cứ Thông tư số 99/2007/TT-BNN-LN

Căn cứ Thông tư số 99/2006/TT-BNN

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TUQ. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Bạch Quốc Khang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2180/QĐ-BNN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2180/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/07/2007
Ngày hiệu lực 19/07/2007
Ngày công báo 05/08/2007
Số công báo Từ số 536 đến số 537
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2180/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 2180/QĐ-BNN xác định trồng khoanh nuôi thành rừng đính chính lỗi văn bản 46/2007/QĐ-BNN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2180/QĐ-BNN xác định trồng khoanh nuôi thành rừng đính chính lỗi văn bản 46/2007/QĐ-BNN
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2180/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Bạch Quốc Khang
Ngày ban hành 19/07/2007
Ngày hiệu lực 19/07/2007
Ngày công báo 05/08/2007
Số công báo Từ số 536 đến số 537
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2180/QĐ-BNN xác định trồng khoanh nuôi thành rừng đính chính lỗi văn bản 46/2007/QĐ-BNN

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2180/QĐ-BNN xác định trồng khoanh nuôi thành rừng đính chính lỗi văn bản 46/2007/QĐ-BNN

 • 19/07/2007

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 05/08/2007

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 19/07/2007

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực