Quyết định 2184/QĐ-UBND

Quyết định 2184/QĐ-UBND năm 2016 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2184/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Hồ Chí Minh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2184/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 14 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 11/TTr-TP ngày 13 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 văn bản:

1. Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 15/6/2009 của UBND quận Bình Thạnh về việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Lý do: Nội dung yêu cầu trong Chỉ thị đã được thực hiện xong (theo danh mục đính kèm).

2. Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2011 của y ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành Quy trình về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Lý do: Quy trình về bồi thường và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Bình Thạnh không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (theo danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, các phòng, ban chuyên môn quận và các Chủ tịch UBND phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo Thành ph;
- Bí thư và các Phó Bí thư Quận ủy;
- Chủ tịch và các Phó CT. UBND quận
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Song Hà

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUN BÌNH THẠNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN B
(Đính kèm Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2016 của y ban nhân dân Bình Thạnh về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành)

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu: ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Chỉ thị

Số 04/2009/CT-UBND ngày 15/6/2009

Về việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Bình Thạnh

Nội dung văn bản yêu cu thực hiện đã được thực hiện xong

 

Quyết định

S07/2011/QĐ-UBND ngày 28/3/2011

Về ban hành Quy trình về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Bình Thạnh

Văn bản là căn cứ ban hành (Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố) đã hết hiệu lực thi hành ngày 25/5/2015.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2184/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2184/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2016
Ngày hiệu lực14/04/2016
Ngày công báo15/05/2016
Số công báoSố 26
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2184/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2184/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2184/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Hồ Chí Minh 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2184/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýHoàng Song Hà
       Ngày ban hành14/04/2016
       Ngày hiệu lực14/04/2016
       Ngày công báo15/05/2016
       Số công báoSố 26
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2184/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Hồ Chí Minh 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2184/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Hồ Chí Minh 2016

          • 14/04/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/05/2016

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/04/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực