Quyết định 219/1998/QĐ-BNN/KHCN

Quyết định 219/1998/QĐ-BNN/KHCN bổ sung 128 loại phân bón vào "Danh mục các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 219/1998/QĐ-BNN/KHCN bổ sung 128 loại phân bón vào Danh mục phân bón được sử dụng lưu thông ở Việt Nam đã được thay thế bởi Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định quản lý phân bón và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 219/1998/QĐ-BNN/KHCN bổ sung 128 loại phân bón vào Danh mục phân bón được sử dụng lưu thông ở Việt Nam


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 219/1998/QĐ/BNN/KHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG 128 LOẠI PHÂN BÓN VÀO "DANH MỤC CÁC LOẠI PHÂN BÓN ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀ LƯU THÔNG Ở VIỆT NAM”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Căn cứ nghị định 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ "Quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá"
Xét đề nghị của Ông Vụ trưởng vụ khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung 128 loại phân bón vào "Danh mục các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam" Gồm 64 loại phân NPK+hưu cơ. 29 loại phân NPK + trung , vi lượng. 8 loại phân vi sinh. Hoạt phân đơn, 20 loại phân NPK + hữu cơ, 2 loại phân vi sinh và 4 loại phân khác.

Điều 2. Nhóm phân NPK và NPK + trung vi lượng thực hiện theo các Quy định hiện hành và Quyết định số 250/1998/QĐ-TTg ngày 24/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1999.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông chánh văn phòng. Vụ trưởng vụ khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm. Các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thế Dân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 219/1998/QĐ-BNN/KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu219/1998/QĐ-BNN/KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/1998
Ngày hiệu lực14/01/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 219/1998/QĐ-BNN/KHCN

Lược đồ Quyết định 219/1998/QĐ-BNN/KHCN bổ sung 128 loại phân bón vào Danh mục phân bón được sử dụng lưu thông ở Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 219/1998/QĐ-BNN/KHCN bổ sung 128 loại phân bón vào Danh mục phân bón được sử dụng lưu thông ở Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu219/1998/QĐ-BNN/KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNgô Thế Dân
        Ngày ban hành30/12/1998
        Ngày hiệu lực14/01/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 219/1998/QĐ-BNN/KHCN bổ sung 128 loại phân bón vào Danh mục phân bón được sử dụng lưu thông ở Việt Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 219/1998/QĐ-BNN/KHCN bổ sung 128 loại phân bón vào Danh mục phân bón được sử dụng lưu thông ở Việt Nam