Quyết định 219/QĐ-BTC

Quyết định 219/QĐ-BTC năm 2014 đính chính Quyết định 3288/QĐ-BTC công bố tổ chức tư vấn định giá được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 219/QĐ-BTC năm 2014 tổ chức được xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 219/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 3288/QĐ-BTC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013 VỀ VIỆC CÔNG BỐ TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 2 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính danh sách các tổ chức tư vấn định giá được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014 kèm theo Quyết định số 3288/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính ban hành về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014 như sau:

1. Tại Danh sách các tổ chức tư vấn xác định giá được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014 kèm theo Quyết định số 3288/QĐ-BTC:

Đã in: "4. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)".

Nay sửa lại là: "4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không thể tách rời của Quyết định 3288/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn nhà nước, Tổng công ty Nhà nước;
- Các tổ chức tư vấn định giá;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Website BTC;
- Lưu: VT, VP

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 219/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu219/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2014
Ngày hiệu lực25/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 219/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 219/QĐ-BTC năm 2014 tổ chức được xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 219/QĐ-BTC năm 2014 tổ chức được xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu219/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Đức Chi
       Ngày ban hành25/01/2014
       Ngày hiệu lực25/01/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 219/QĐ-BTC năm 2014 tổ chức được xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 219/QĐ-BTC năm 2014 tổ chức được xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa

           • 25/01/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực