Quyết định 22/2006/QĐ-UBND

Quyết định 22/2006/QĐ-UBND ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tỉnh Hà Nam ban hành

Quyết định 22/2006/QĐ-UBND ủy quyền Sở TNMT cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Hà Nam đã được thay thế bởi Quyết định 802/QĐ-UBND ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà Hà Nam 2014 và được áp dụng kể từ ngày 07/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2006/QĐ-UBND ủy quyền Sở TNMT cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 22/2006/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 31 tháng 08 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Thực hiện chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quy định tại khoản 1 điều 52 Luật Đất đai theo đúng quy định tại điều 56 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Điều 2. Trong phạm vi được ủy quyền, Sở Tài nguyên và Môi trường phải thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Việc ghi, ký, sử dụng con dấu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 7, điều 3 Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 14/8/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; các Sở, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2006
Ngày hiệu lực10/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/08/2014
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2006/QĐ-UBND ủy quyền Sở TNMT cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2006/QĐ-UBND ủy quyền Sở TNMT cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýTrần Xuân Lộc
        Ngày ban hành31/08/2006
        Ngày hiệu lực10/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/08/2014
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/2006/QĐ-UBND ủy quyền Sở TNMT cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2006/QĐ-UBND ủy quyền Sở TNMT cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Hà Nam