Quyết định 22/2008/QĐ-UBND

Quyết định 22/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn và tổ dân phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Quyết định 22/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách đã được thay thế bởi Quyết định 14/2010/QĐ-UBND số lượng chức danh mức phụ cấp và được áp dụng kể từ ngày 28/05/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 22/2008/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 01 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, THÔN VÀ TỔ DÂN PHỐ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư số 154/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2008;
Căn cứ Công văn số 1569/TTg-NN ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đối với nhân viên thú y cấp xã;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008-2010;
Căn cứ Công văn số 110/TT-HĐND ngày 20 tháng 8 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh mức phụ cấp của Phó trưởng Công an xã, thị trấn;
Theo đề nghị của giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 248/TTr-SNV ngày 23 tháng 9 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn và tổ dân phố, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng từ 120.000đồng/tháng lên 180.000đồng/tháng đối với các chức danh cán bộ không chuyên trách ở cấp xã gồm: Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội nông dân; Phó Chủ tịch Hội phụ nữ; Phó bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi; Chủ tịch Hội chữ thập đỏ.

2. Điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ dân số - gia đình và trẻ em ở cấp xã từ 40.000đồng/người/tháng (đối với các xã vùng thấp) và 60.000đồng/người/tháng (đối với các xã vùng cao) lên mức 180.000đồng/người/tháng đối với các xã vùng thấp và vùng cao.

3. Điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng lên 180.000đồng/người/tháng đối với các chức danh cán bộ không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố gồm: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn; Tổ trưởng tổ dân phố; Công an viên.

Đối với Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn hoặc kiêm Tổ trưởng tổ dân phố được hưởng mức phụ cấp 270.000 đồng/người/tháng.

4. Giữ nguyên mức phụ cấp 539.400đồng/người/tháng đối với chức danh Phó trưởng Công an xã.

5. Cán bộ thú y viên cơ sở các xã thuộc hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải được hưởng mức tiền công bằng hệ số 1,1 mức lương tối thiểu hiện hành và được đóng bảo hiểm y tế trong thời gian hợp đồng.

Thời gian được hưởng mức phụ cấp mới: Tính từ ngày 01 tháng 9 năm 2008.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Yên Bái, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2008
Ngày hiệu lực11/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýHoàng Thương Lượng
        Ngày ban hành01/10/2008
        Ngày hiệu lực11/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2011
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách