Quyết định 22/2010/QĐ-UBND

Quyết định 22/2010/QĐ-UBND về đặt tên đường ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang đợt 1 năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2010/QĐ-UBND đặt tên đường ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 22/2010/QĐ-UBND

Huế, ngày 14 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG Ở THỊ TRẤN THUẬN AN, HUYỆN PHÚ VANG ĐỢT 1 NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Nghị quyết số 8e/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang đợt 1 năm 2010,
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố đặt tên đường ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang đợt 1 năm 2010 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các thủ tục liên quan đến công tác quản lý hành chính, quản lý đô thị đối với các tuyến đường được đặt tên ghi tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, Giám đốc Công An tỉnh, Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Thuận An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP và các CV,
- Lưu: VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa

 


DANH SÁCH ĐẶT TÊN ĐƯỜNG PHỐ ĐỢT I NĂM 2010

THỊ TRẤN THUẬN AN – HUYỆN PHÚ VANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 22/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên đường (cũ)

Điểm đầu

Điểm cuối

Vị trí

Dài (m)

Rộng (m)

Loại đường

Tên đường

Hiện trạng

Quy hoạch

Hiện trạng

Quy hoạch

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Đường liên thôn

Nhà ông Hà Trọng Nhơn

Đến nhà ông Trần Sắc

Liên thôn An Hải đến Hải Tiến

1.960m

2.900m

7m

13m

Bê tông cấp phối

Hoàng Sa

2

Đường liên thôn

Nhà ông Nguyễn Vĩnh Sang

Nhà ông Ngô Đức Bé

Khu vực Hải Bình

1.095m

1.095m

7m

13m

Thảm nhựa

Thai Dương

3

Đường rẽ sân bóng Thuận An

Nhà ông Nguyễn Sinh

Trạm Y tế

Khu vực An Hải

380m

380m

7m

13m

Bê tông

Hồ Văn Đỗ

4

Đường thôn Tân Dương

Đường thôn Tân Dương

Nhà ông Nguyễn Sự

Khu vực Tân Dương

850m

850m

5m

8m

Bê tông

Triệu Việt Vương

5

Đường liên thôn

Nhà ông Nguyễn Dư

Miếu Thần Hoàng

Khu vực An Hải

540m

540m

7m

13m

Thảm nhựa

Trương Thiều

6

Đường liên thôn

Giáp QL49A

Nhà ông Phạm Văn Thuận

Khu vực An Hải đến Hải Thành

725m

725m

7m

13m

Thảm nhựa

Hoàng Quang

7

Đường thôn Hải Thành

Thôn Hải Thành

Quốc lộ 49B

Hải Thành

240m

440m

8m

8m

Bê tông

Lê Sĩ

8

Quốc lộ 49B

Nhà ông Võ Đình Trung

Đập Hòa Duân

Minh Hải đến Hải Thành

1.380m

1.380m

32m

44m

Thảm nhựa

Trấn Hải Thành

9

Đường Quốc lộ 49A (cũ)

Khu du lịch Tam Giang

Khu du lịch Thuận An

Cầu Thuận An (cũ)

1.500m

1.500m

12m

26m

Thảm nhựa

Nguyễn Văn Tuyết

10

Đường Quốc lộ 49A

Khu du lịch Tam Giang

Quốc lộ 49B

Quốc lộ 49A (Cầu Thuận An mới)

1.260m

1.260m

32m

44m

Thảm nhựa

Nguyễn Lữ

11

Đường nội thị (trường THCS Thuận An)

Giáp Quốc lộ 49A

Bãi đỗ xe

Khu vực Tân Mỹ

800m

800m

12m

26m

Thảm nhựa + Cấp phối

Đoàn Trực

12

Đường nội thị

Đường nội thị

Giáp thôn Tân An

B5, C6

460m

460m

10.5m

19.5m

Cấp phối

Đồng Sĩ Bình

13

Ngã ba Tân Lập

Giáp Quốc lộ 49A

Đập Thảo Long

Khu vực Tân Bình

470m

2.260m

15m

24m

Bê tông

Thủy Tú

14

Đường thôn Tân An

Đường thôn Tân An

Nhà ông Nguyễn Con

Khu vực Tân An

775m

775m

5m

8m

Bê tông

Lê Quang Định

15

Đường liên thôn (Bầu Sen – Hải Tiến)

Nhà ông Trần Thể

Nhà ông Trần Lập

Khu vực Hải Bình

1.400m

3.000m

7m

13m

Bê tông

Tư Vinh

16

Đường nội thị

Giáp QL 49A

Cầu Thảo Long

Khu vực Tân Mỹ

2.000m

2.000m

12m

26m

Thảm nhựa

Nguyễn Cầu

17

Quốc lộ 49A

Ranh giới xã Phú Dương

Khu du lịch Tam Giang

Thị trấn Thuận An

3.500m

3.500m

24m

36m

Thảm nhựa

Kinh Dương Vương

18

Đường tỉnh 2

Quốc lộ 49A

Giáp ranh giới xã Phú Thanh

Khu vực Diên Trường

440m

440m

24m

36m

Bê tông

Đặng Do

Tổng số: 18 (mười tám) đường./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2010
Ngày hiệu lực24/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2010/QĐ-UBND đặt tên đường ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2010/QĐ-UBND đặt tên đường ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Thị Thúy Hòa
        Ngày ban hành14/06/2010
        Ngày hiệu lực24/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 22/2010/QĐ-UBND đặt tên đường ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2010/QĐ-UBND đặt tên đường ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang

            • 14/06/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/06/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực