Quyết định 22/2015/QĐ-UBND

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND về thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2015/QĐ-UBND thành lập cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2015/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 27 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG MỸ VÀ THỊ XÃ LONG MỸ TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 53/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ, cụ thể như sau:

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Long Mỹ:

a) Phòng Nội vụ;

b) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

c) Phòng Tài chính - Kế hoạch;

d) Phòng Giáo dục và Đào tạo;

đ) Phòng Văn hóa và Thông tin;

e) Phòng Y tế;

g) Phòng Tài nguyên và Môi trường;

h) Phòng Tư pháp;

i) Thanh tra thị xã;

k) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

l) Phòng Kinh tế;

m) Phòng Quản lý đô thị.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Long Mỹ:

a) Phòng Nội vụ;

b) Phòng Tư pháp;

c) Phòng Tài chính - Kế hoạch;

d) Phòng Tài nguyên và Môi trường;

đ) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

e) Phòng Văn hóa và Thông tin;

g) Phòng Giáo dục và Đào tạo;

h) Phòng Y tế;

i) Thanh tra huyện

k) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

l) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

m) Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

n) Phòng Dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký và thay thế việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Long Mỹ tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã thuộc tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2015
Ngày hiệu lực06/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2015/QĐ-UBND thành lập cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Hậu Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 22/2015/QĐ-UBND thành lập cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Hậu Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu22/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
       Người kýTrần Công Chánh
       Ngày ban hành27/07/2015
       Ngày hiệu lực06/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/2015/QĐ-UBND thành lập cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Hậu Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2015/QĐ-UBND thành lập cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Hậu Giang

           • 27/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực