Quyết định 22/2023/QĐ-UBND

Quyết định 22/2023/QĐ-UBND phân cấp cho Ban Quản lý Khu công nghiệp phê duyệt Đồ án Hà Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2023/QĐ-UBND phân cấp cho Ban Quản lý Khu công nghiệp phê duyệt Đồ án Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2023/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP CHO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THỰC HIỆN PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP THUỘC DIỆN PHẢI LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam (tại Tờ trình số 24/TTr-BQLKCN ngày 02/3/2023, kèm theo Báo cáo Thẩm định số 14/BCTĐ-STP ngày 02/3/2023 của Sở Tư pháp).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam thực hiện phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đầu tư trong khu công nghiệp thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Điều 2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đầu tư trong khu công nghiệp thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2023.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Giám đốc các Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ tư pháp;
- Vụ pháp chế - Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- VPUB: LĐVP, GTXD, TH;
- Lưu: VT, GTXD(DH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Quốc Huy

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2023/QĐ-UBND phân cấp cho Ban Quản lý Khu công nghiệp phê duyệt Đồ án Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2023/QĐ-UBND phân cấp cho Ban Quản lý Khu công nghiệp phê duyệt Đồ án Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýTrương Quốc Huy
        Ngày ban hành07/04/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 22/2023/QĐ-UBND phân cấp cho Ban Quản lý Khu công nghiệp phê duyệt Đồ án Hà Nam

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2023/QĐ-UBND phân cấp cho Ban Quản lý Khu công nghiệp phê duyệt Đồ án Hà Nam

              • 07/04/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực