Quyết định 22-BT

Quyết định 22-BT năm 1963 về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Cục Lưu trữ do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 22-BT quy định nhiệm vụ tổ chức bộ máy Cục Lưu trữ


PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22-BT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 1963

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CỤC LƯU TRỮ

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 102-CP ngày 04 tháng 09 năm 1962 thành lập Cục Lưu trữ thuộc Phủ Thủ tướng;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Lưu trữ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Bộ máy tổ chức của Cục Lưu trữ gồm có:

a) Phòng chế độ nghiệp vụ,

b) Kho lưu trữ trung ương,

c) Phòng hành chính, tổ chức và quản trị.

Điều 2. – Nhiệm vụ của các phòng và kho quy định như sau:

a) Phòng chế độ nghiệp vụ có nhiệm vụ giúp ông Cục trưởng Cục Lưu trữ:

- Nghiên cứu để trình Hội đồng Chính phủ ban hành các chế độ về công tác văn thư lưu trữ để thi hành trong các cơ quan Nhà nước, đoàn thể nhân dân và trong các kho lưu trữ trung ương và địa phương;

- Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thi hành các chế độ về công tác văn thư lưu trữ đã được ban hành;

- Nghiên cứu hệ thống kho lưu trữ trung ương và địa phương về tổ chức lưu trữ ở các cơ quan Nhà nước và đoàn thể nhân dân các cấp;

- Mở lớp đào tạo cán bộ lưu trữ và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lưu trữ hiện đang công tác tại các cơ quan và kho lưu trữ;

- Phối hợp với các cơ quan để quản lý cán bộ lưu trữ và tạo điều kiện cho những cán bộ này đi sâu vào nghiệp vụ.

b) Kho lưu trữ trung ương có nhiệm vụ:

- Trực tiếp quản lý kho lưu trữ tài liệu chính quyền cũ (tại khu vực Thư viện Quốc gia), chỉnh lý, đánh giá, thống kê và bảo quản những tài liệu đó nhằm phục vụ việc khai thác.

- Sưu tầm, thu thập, chỉnh lý, đánh giá, thống kê và bảo quản những tài liệu lưu trữ của các thời đại trước để phục vụ cho công tác nghiên cứu;

- Trù bị thành lập và quản lý kho lưu trữ tài liệu các cơ quan chính quyền và đoàn thể nhân dân cấp trung ương từ ngày thành lập nước Việt-nam dân chủ cộng hoà;

- Nghiên cứu công tác bảo quản khoa học tài liệu lưu trữ;

- Chứng thực những bản sao y tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan và nhân dân.

c) Phòng hành chính, tổ chức và quản trị có nhiệm vụ bảo đảm công tác hành chính, văn thư lưu trữ, nhân sự, quản trị và tài vụ của Cục Lưu trữ.

Điều 3. – Việc bố trí cán bộ sẽ do ông Giám đốc Vụ Hành chính tổ chức và ông Cục trưởng đề nghị. Lề lối làm việc của các đơn vị trong Cục sẽ do ông Cục trưởng quy định.

Điều 4. – Ông Cục trưởng Cục Lưu trữ và ông Giám đốc Vụ Hành chính tổ chức Phủ Thủ tướng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

K.T. BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Kim Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22-BT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22-BT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 9
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 22-BT quy định nhiệm vụ tổ chức bộ máy Cục Lưu trữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 22-BT quy định nhiệm vụ tổ chức bộ máy Cục Lưu trữ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu22-BT
       Cơ quan ban hànhPhủ Thủ tướng
       Người kýNguyễn Kim Cương
       Ngày ban hành...
       Ngày hiệu lực...
       Ngày công báo...
       Số công báoSố 9
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 22-BT quy định nhiệm vụ tổ chức bộ máy Cục Lưu trữ

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 22-BT quy định nhiệm vụ tổ chức bộ máy Cục Lưu trữ