Quyết định 22-NN/QĐ

Quyết định 22-NN/QĐ năm 1962 về việc thành lập các trạm kiểm dịch động vật tại các tỉnh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22-NN/QĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 1962 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC TRẠM KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT TẠI CÁC TỈNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 152-CP ngày 05-10-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Nông nghiệp;
Căn cứ yêu cầu công tác kiểm dịch động vật hiện nay;
Trong khi chờ đợi Hội đồng Chính phủ ban hành chính thức điều lệ kiểm dịch động vật;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập các trạnh kiểm dịch động vật tại các tỉnh sau đây:

1. Trạm kiểm dịch động vật Hà-nội

2. Trạm kiểm dịch động vật Hải phòng

3. Trạm kiểm dịch động vật Nghệ an (Bến thủy)

4. Trạm kiểm dịch động vật Lạng sơn (Đồng đăng)

5. Trạm kiểm dịch động vật Cao bằng (Pò tập)

6. Trạm kiểm dịch động vật Lào cai

7. Trạm kiểm dịch động vật Khu tự trị Thái - Mèo (Mộc châu)

Điều 2. – Các trạm kiểm dịch động vật có nhiệm vụ và quyền hạn :

a) Nhiệm vụ:

- Tiến hành kiểm dịch tất cả các loại động vật, thủ sản khi xuất, nhập khẩu, vận chuyển trong nước qua những vùng có kiểm dịch và tất cả công cụ vận chuyển, chế biến, bảo quản có liên quan.

- Hướng dẫn việc tiến hành tiêu độc, tiêm phòng dịch và chống dịch đối với tất cả các loại động vật, thú sản khi xuất nhập khẩu. Kiểm tra và phát hiện những tổ chức hay cá nhân có những vi phạm luật lệ kiểm dịch đã được Chính phủ ban hành.

- Phát hiện những vùng có dịch để có kế hoạch biện pháp phòng trừ dịch ở nơi đó.

b) Quyền hạn : Các trạm kiểm dịch động vật có quyền:

- Cấp chứng nhận kiểm dịch các loại động vật, thú sản xuất, nhập khẩu, vận chuyểm trong nước sau khi đã làm đầy đủ các thủ tục kiểm dịch.

- Quyết định việc tiến hành tiêu độc, tiêm phòng, chống dịch cho các loại động vật, thú sản và các phương tiện vận chuyển, chế biến bảo đảm trước khi xuất, nhập khẩu, vận chuyển.

Điều 3. – Các trạm kiểm dịch động vật là những đơn vị trực thuộc Bộ, nhưng do tính chất và điều kiện công tác, Bộ ủy nhiệm các Sở, Ty Nông lâm, nông nghiệp giúp Bộ quản lý trực tiếp và toàn diện. Bộ chỉ đạo các trạm kiểm dịch động vật thông qua các Sở, Ty Nông lâm, Nông nghiệp .

Điều 4. – Các trạm kiểm dịch động vật có một trạm trưởng và được dùng con dấu riêng để chứng nhận các giấy tờ kiểm dịch.

Điều 5. – Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Chăn nuôi, Giám đốc các Sở và các trưởng ty nông lâm nông nghiệp có những trạm nói trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

Phan Văn Chiêu

 

Thuộc tính văn bản 22-NN/QĐ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 22-NN/QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/05/1962
Ngày hiệu lực 08/06/1962
Ngày công báo 06/06/1962
Số công báo Số 20
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 22-NN/QĐ thành lập các trạm kiểm dịch động vật tại các tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 22-NN/QĐ thành lập các trạm kiểm dịch động vật tại các tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 22-NN/QĐ
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp
Người ký Phan Văn Chiêu
Ngày ban hành 24/05/1962
Ngày hiệu lực 08/06/1962
Ngày công báo 06/06/1962
Số công báo Số 20
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

 • 24/05/1962

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 06/06/1962

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 08/06/1962

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực