Quyết định 220/2005/QĐ-TTg

Quyết định 220/2005/QĐ-TTg Thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 220/2005/QĐ-TTg Thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 220/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

1. Thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở sắp xếp các đơn vị nghiên cứu khoa học sau: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam, Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Thổ nhưỡng nông hóa, Viện Bảo vệ thực vật, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Viện Nghiên cứu Rau quả, Viện Nghiên cứu Chè, Trung tâm Nghiên cứu Cà phê Ba Vì (trực thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam).

2. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam là tổ chức nghiên cứu khoa học có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo sau đại học về lĩnh vực nông nghiệp phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển nông nghiệp.

3. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là Vietnamese Academy of Agricultural Sciences (VAAS).

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở của Viện đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

1. Các đơn vị nghiên cứu:

a) Viện Di truyền nông nghiệp;

b) Viện Thổ nhưỡng nông hóa;

c) Viện Bảo vệ thực vật;

d) Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm;

đ) Viện Nghiên cứu Ngô;

e) Viện Nghiên cứu Rau quả (sáp nhập Trung tâm nghiên cứu Dâu tằm tơ Trưng ương);

g) Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc: trên cơ sở Viện Nghiên cứu Chè, Trung tâm Nghiên cứu Cà phê Ba Vì và các cơ sở khoa học công nghệ khác thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong vùng; trụ sở chính của Viện đặt tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ;

h) Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ: trên cơ sở Trung tâm Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ và các cơ sở khoa học công nghệ khác thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện có trong vùng; trụ sở chính đặt tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

i) Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ: trên cơ sở Trung tâm Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ và các đơn vị khoa học công nghệ về nông nghiệp hiện có trong vùng; trụ sở chính của Viện đặt tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

k) Trung tâm Tài nguyên thực vật.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam .

2. Lãnh đạo Viện:

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Giám đốc Viện do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ hoạt động của Viện.

Các Phó Giám đốc Viện do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Viện về lĩnh vực công tác được Giám đốc Viện phân công.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và Quy chế tổ chức hoạt động của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính Quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Ban điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB (5b).

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 220/2005/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu220/2005/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2005
Ngày hiệu lực03/10/2005
Ngày công báo18/09/2005
Số công báoTừ số 23 đến số 24
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 220/2005/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 220/2005/QĐ-TTg Thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 220/2005/QĐ-TTg Thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu220/2005/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành09/09/2005
        Ngày hiệu lực03/10/2005
        Ngày công báo18/09/2005
        Số công báoTừ số 23 đến số 24
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 220/2005/QĐ-TTg Thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 220/2005/QĐ-TTg Thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

         • 09/09/2005

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/09/2005

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/10/2005

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực