Quyết định 2200/QĐ-BGTVT

Quyết định 2200/QĐ-BGTVT năm 2018 công bố mở cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2200/QĐ-BGTVT 2018 công bố mở cảng cạn Đình Vũ Quảng Bình


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2200/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ MỞ CẢNG CẠN QUẢNG BÌNH - ĐÌNH VŨ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định về đầy tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-BGTVT ngày 11/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị công bố mở cảng cạn của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình và đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam tại văn bản số 3836/CHHVN-CTHH ngày 03/10/2018 về công bố mở cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mở cảng cạn Đình Vũ - Quảng Bình với các nội dung cơ bản sau:

- Tên cảng cạn: Đình Vũ - Quảng Bình;

- Vị trí cảng cạn: Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ, Thành phố Hải Phòng;

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình;

- Mục tiêu của cảng cạn: Khai thác, kinh doanh dịch vụ và thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng cạn phù hợp với quy định Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ và Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Điều 2.

1. Chủ đầu tư cảng cạn (Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình) thực hiện các trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghiệp khai thác cảng theo quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan; tổ chức khai thác cảng cạn khi đã hoàn thành đầy đủ thủ tục và đúng mục đích, bảo đảm an toàn, an ninh, phòng chống cháy, nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ theo quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Giao Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của cảng cạn theo quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng, Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn Y tế, Quốc phòng, Công an;
- UBND thành phố Hải Phòng;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Thú y;
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2200/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2200/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2018
Ngày hiệu lực11/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2200/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2200/QĐ-BGTVT 2018 công bố mở cảng cạn Đình Vũ Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2200/QĐ-BGTVT 2018 công bố mở cảng cạn Đình Vũ Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2200/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành11/10/2018
        Ngày hiệu lực11/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2200/QĐ-BGTVT 2018 công bố mở cảng cạn Đình Vũ Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2200/QĐ-BGTVT 2018 công bố mở cảng cạn Đình Vũ Quảng Bình

            • 11/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực