Quyết định 2204/QĐ-UBND

Quyết định 2204/QĐ-UBND năm 2007 hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2204/QĐ-UBND năm 2007 hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2204/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 09 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 238/TTr-STC ngày 06 tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 24/2004/QĐ-UBND ngày 29/4/2004 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy chế quản lý dự án và quản lý tài chính đối với đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, vì không còn phù hợp đối với Thông tư số 73/2007/TT-BTC ngày 02/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, thị trấn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2204/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2204/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2007
Ngày hiệu lực09/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2204/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2204/QĐ-UBND năm 2007 hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2204/QĐ-UBND năm 2007 hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật Kiên Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2204/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýBùi Ngọc Sương
        Ngày ban hành09/11/2007
        Ngày hiệu lực09/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2204/QĐ-UBND năm 2007 hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2204/QĐ-UBND năm 2007 hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật Kiên Giang

           • 09/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực