Quyết định 2205/QĐ-UBND

Quyết định 2205/QĐ-UBND năm 2015 về ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thực hiện chính sách thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 2205/QĐ-UBND ủy quyền giám đốc sở lao động Bắc Giang 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2205/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh; Thông tư Liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH ngày 25/7/2007 của Liên Bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội - Hội Cựu Chiến binh Việt Nam - Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 150/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tưng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tưng Chính phủ về một số chế độ, chính sách với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 4132/LĐTB&XH-NCC ngày 20/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thực hiện chế độ bảo hiểm y tế và mai táng phí cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2018.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định tại Điều 1 Quyết định này; định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định này và các vấn đề đột xuất phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động
- TB&XH;
- Lưu: VT, VX2.
Bản điện tử:
- Chủ tịch, các PCT
UBND tỉnh;
- VP
UBND tỉnh: LĐVP, TH, TPVX2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2205/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2205/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2015
Ngày hiệu lực08/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2205/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2205/QĐ-UBND ủy quyền giám đốc sở lao động Bắc Giang 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2205/QĐ-UBND ủy quyền giám đốc sở lao động Bắc Giang 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2205/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hạnh
        Ngày ban hành08/12/2015
        Ngày hiệu lực08/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2205/QĐ-UBND ủy quyền giám đốc sở lao động Bắc Giang 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2205/QĐ-UBND ủy quyền giám đốc sở lao động Bắc Giang 2015

            • 08/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực