Quyết định 2206/QĐ-BYT

Quyết định 2206/QĐ-BYT năm 2011 về thành lập Ban Điều phối và Tổ chuyên trách Chương trình Tổng thể bao cao su tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2206/QĐ-BYT thành lập Ban Điều phối và Tổ chuyên trách Ch


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2206/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU PHỐI VÀ TỔ CHUYÊN TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ BAO CAO SU TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 18/2008/QĐ-TTg ngày 29/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2177/QĐ-BYT ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt "Chương trình tổng thể bao cao su tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020";

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Điều phối Chương trình Tổng thể bao cao su tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (gọi tắt là Chương trình tổng thể bao cao su) gồm những ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, Trưởng ban;

2. Ông Đỗ Ngọc Tấn, Vụ trưởng Vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, Phó trưởng ban thường trực;

3. Ông Phạm Đức Mạnh, Phó cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Phó trưởng ban;

4. Bà Lưu Thị Hồng, Phó vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em, Bộ Y tế, Thành viên;

5. Ông Lê Việt Hương, Phó chánh Thanh tra Bộ Y tế, Thành viên;

6. Ông Nguyễn Doãn Tú, Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế, Thành viên;

7. Ông Đặng Văn Nghị, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, Thành viên;

8. Ông Đinh Huy Dương, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phụ trách công tác hợp tác quốc tế, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, Thành viên;

9. Ông Nguyễn Tường Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Thành viên;

10. Bà Lê Thị Hà, Phó cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành viên;

11. Ông Hoàng Minh Tuấn, Phó cục trưởng Cục quản lý thị trường, Bộ Công Thương, Thành viên;

12. Ông Hồ Sỹ Tiến, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự C45, Bộ Công an, Thành viên;

13. Bà Lê Thị Phượng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Dân số AIDS và các vấn đề xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên.

14. Ông Dương Văn Đạt, Cán bộ Văn phòng UNFPA Hà Nội, Thành viên.

15. Ông Mai Trung Sơn, Trưởng phòng Quản lý các phương tiện tránh thai, Vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, Thành viên thư ký.

Ban Điều phối Chương trình Tổng thể bao cao su giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo và điều phối các hoạt động của Chương trình tổng thể bao cao su trong phạm vi cả nước.

Giao Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình là cơ quan thường trực Ban Điều phối Chương trình tổng thể bao cao su. Ban Điều phối Chương trình tổng thể bao cao su được sử dụng con dấu của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong giao dịch.

Ban Điều phối hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Thành lập Tổ Chuyên trách giúp việc Ban Điều phối Chương trình Tổng thể bao cao su gồm những ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Đỗ Ngọc Tấn, Vụ trưởng Vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, Tổ trưởng;

2. Ông Mai Trung Sơn, Trưởng phòng Quản lý các phương tiện tránh thai, Vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, Tổ phó;

3. Ông Nguyễn Kim Xuân Nam, Trưởng phòng Kế hoạch hóa gia đình, Vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, Thành viên;

4. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó trưởng phòng can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV, Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Thành viên;

5. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chuyên viên Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em, Bộ Y tế, Thành viên;

6. Ông Nguyễn Thanh An, Chuyên viên Vụ Truyền thông - Giáo dục, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, Thành viên;

7. Ông Trần Trọng Hải, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, Thành viên;

8. Ông Phạm Ngọc Dũng, Phó trưởng phòng Chính sách Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành viên;

9. Ông Phạm Nguyên Bằng, Cán bộ Văn phòng UNFPA tại Việt Nam, Thành viên;

10. Ông Hà Hữu Toàn, Cán bộ Văn phòng UNFPA tại Việt Nam, Thành viên;

11. Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Cán bộ Chương trình dự phòng HIV/AIDS, USAID, Thành viên.

12. Bà Lê Thị Thiêm, Chuyên viên Vụ Dân số - KHHGĐ, Tổng cục Dân số - KHHGĐ, Thành viên thư ký.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Chi cục DS - KHHGĐ các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TCDS (10b)..

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Bá Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2206/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2206/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2011
Ngày hiệu lực29/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2206/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 2206/QĐ-BYT thành lập Ban Điều phối và Tổ chuyên trách Ch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2206/QĐ-BYT thành lập Ban Điều phối và Tổ chuyên trách Ch
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2206/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Bá Thủy
        Ngày ban hành29/06/2011
        Ngày hiệu lực29/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2206/QĐ-BYT thành lập Ban Điều phối và Tổ chuyên trách Ch

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2206/QĐ-BYT thành lập Ban Điều phối và Tổ chuyên trách Ch

            • 29/06/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/06/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực