Quyết định 221/2003/QĐ-UB

Quyết định 221/2003/QĐ-UB về việc phân bổ chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Chính phủ đợt I năm 2003 để xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 221/2003/QĐ-UB phân chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Chính phủ đợt I năm 2003 xây dựng công trình giao thông thủy lợi quan trọng đất nước


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 221/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÂN BỔ CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG MUA TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ ĐỢT I NĂM 2003 ĐỂ XÂY DỰNG MỘT SỐ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THỦY LỢI QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị quyết số 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước ;
Theo Thông tư số 88/2003/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước ;
Thực hiện Quyết định số 156/2003/QĐ-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu Chính phủ đợt I để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước và Công văn số 1300/KB-HĐV ngày 26 tháng 9 năm 2003 của Kho bạc Nhà nước Trung ương về giao chỉ tiêu phát hành trái phiếu Chính phủ đợt I năm 2003 ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá tại Tờ trình số 3849/TCVG-NS ngày 03 tháng 10 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay giao chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Chính phủ năm 2003 để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước cho các đơn vị, theo các phụ lục đính kèm.

Điều 2.- Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố phối hợp với Giám đốc Kho bạc Nhà nước triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền vận động toàn dân mua trái phiếu Chính phủ, đảm bảo đạt và vượt mức chỉ tiêu được giao.

Điều 3.- Ủy ban nhân dân các quận-huyện tuyên truyền vận động mua trái phiếu Chính phủ đến từng địa bàn dân cư, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (ngoài doanh nghiệp Nhà nước) trên địa bàn ; cán bộ, viên chức, các đơn vị do quận-huyện, phường-xã, thị trấn quản lý.

Điều 4.- Giao Chi Cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố xác định mức huy động, phân bổ chỉ tiêu huy động trái phiếu Chính phủ năm 2003 và phối hợp với Giám đốc Kho bạc Nhà nước tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn mua trái phiếu Chính phủ.

Điều 5.- Giao Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố hướng dẫn và tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 88/2003/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Bộ Tài chính và phối hợp với Thủ trưởng các sở-ngành thành phố có liên quan vận động cán bộ, công chức khu vực hành chính sự nghiệp của thành phố và các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn, tích cực hưởng ứng mua trái phiếu Chính phủ đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chi Cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Như điều 6
- Thủ tướng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Kho bạc Nhà nước Trung ương
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành Ủy và các Ban Thành Ủy
- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Kho bạc Nhà nước các quận-huyện
- Các Báo, Đài thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

 

PHỤ LỤC 1 :

CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG MUA TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2003
(Ban hành kèm theo Quyết định số 221/2003/QĐ-UB ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính : Tỷ đồng

STT

Tên đơn vị

Số tiền

Ghi chú

 

Tổng cộng

50

 

1

Kho bạc Nhà nước thành phố

8

Để vận động CB-VC khối hành chính sự nghiệp và thu từ khách vãng lai tại thành phố.

 

2

Chi cục Tài chính doanh nghiệp

7

Để phân bổ và vận động khối doanh nghiệp Nhà nước.

 

3

Ủy ban nhân dân 22 quận-huyện

35

Chi tiết danh sách theo phụ lục 2

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

PHỤ LỤC 2 :

CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG MUA TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ CỦA KHỐI QUẬN-HUYỆN NĂM 2003
(Ban hành kèm theo Quyết định số 221/2003/QĐ-UB ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính : Tỷ đồng

STT

Đơn vị

Số tiền

Ghi chú

 

Tổng cộng

35

 

1

Ủy ban nhân dân quận 1

3,5

 

2

Ủy ban nhân dân quận 2

0,5

 

3

Ủy ban nhân dân quận 3

3,5

 

4

Ủy ban nhân dân quận 4

1,0

 

5

Ủy ban nhân dân quận 5

3,0

 

6

Ủy ban nhân dân quận 6

2,0

 

7

Ủy ban nhân dân quận 7

0,5

 

8

Ủy ban nhân dân quận 8

1,0

 

9

Ủy ban nhân dân quận 9

0,5

 

10

Ủy ban nhân dân quận 10

2,0

 

11

Ủy ban nhân dân quận 11

2,5

 

12

Ủy ban nhân dân quận 12

0,5

 

13

Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận 

2,0

 

14

Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

2,5

 

15

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

2,5

 

16

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

2,5

 

17

Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức

2,0

 

18

Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

0,5

 

19

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

0,5

 

20

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

1,0

 

21

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

0,5

 

22

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

0,5

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 221/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu221/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2003
Ngày hiệu lực13/10/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 221/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 221/2003/QĐ-UB phân chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Chính phủ đợt I năm 2003 xây dựng công trình giao thông thủy lợi quan trọng đất nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 221/2003/QĐ-UB phân chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Chính phủ đợt I năm 2003 xây dựng công trình giao thông thủy lợi quan trọng đất nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu221/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành13/10/2003
        Ngày hiệu lực13/10/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 221/2003/QĐ-UB phân chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Chính phủ đợt I năm 2003 xây dựng công trình giao thông thủy lợi quan trọng đất nước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 221/2003/QĐ-UB phân chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Chính phủ đợt I năm 2003 xây dựng công trình giao thông thủy lợi quan trọng đất nước

            • 13/10/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/10/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực