Quyết định 2212/QĐ-UBND

Quyết định 2212/QĐ-UBND năm 2013 cho phép thành lập Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 2212/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Hội Người sản xuất cà phê Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2212/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI NGƯỜI SẢN XUẤT CÀ PHÊ BỀN VỮNG TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng.

Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Lâm Đồng và cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Ban DV Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, TKCT, VX2.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2212/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2212/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2013
Ngày hiệu lực04/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2212/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2212/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Hội Người sản xuất cà phê Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2212/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Hội Người sản xuất cà phê Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2212/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Xuân Tiến
        Ngày ban hành04/11/2013
        Ngày hiệu lực04/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2212/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Hội Người sản xuất cà phê Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2212/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Hội Người sản xuất cà phê Lâm Đồng

            • 04/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực