Quyết định 2214/QĐ-UBND

Quyết định 2214/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 2214/QĐ-UBND thủ tục hành chính bị bãi bỏ Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục Cà Mau 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2214/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 22 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Cà Mau;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3557/TTr-SGDĐT ngày 19/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau công bố tại Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 14/12/2012.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hồng Quân

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CÀ MAU

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2214/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

01

T-CMU-226681-TT

Giải quyết tố cáo.

Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Cà Mau.

02

T-CMU-226678-TT

Giải quyết khiếu nại lần đầu.

//

03

T-CMU-226680-TT

Giải quyết khiếu nại lần hai.

//

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2214/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2214/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2016
Ngày hiệu lực22/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2214/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2214/QĐ-UBND thủ tục hành chính bị bãi bỏ Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục Cà Mau 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2214/QĐ-UBND thủ tục hành chính bị bãi bỏ Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục Cà Mau 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2214/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýTrần Hồng Quân
       Ngày ban hành22/12/2016
       Ngày hiệu lực22/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2214/QĐ-UBND thủ tục hành chính bị bãi bỏ Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục Cà Mau 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2214/QĐ-UBND thủ tục hành chính bị bãi bỏ Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục Cà Mau 2016

           • 22/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực