Quyết định 2219/QĐ-BTC

Quyết định 2219/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư 94/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2219/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư 94/2013/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2219/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 94/2013/TT-BTC NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 2013 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 94/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân như sau:

Đã in: “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013 và áp dụng cho năm tài chính 2013”.

Nay sửa lại là: “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013 và áp dụng từ năm tài chính 2013”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Thông tư số 94/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm soát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Hiệp hội quỹ tín dụng nhân dân;
- Ngân hàng hợp tác xã;
- Sở tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị trong Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TCNH.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2219/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2219/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2013
Ngày hiệu lực04/09/2013
Ngày công báo04/10/2013
Số công báoTừ số 635 đến số 636
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2219/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2219/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư 94/2013/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2219/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư 94/2013/TT-BTC
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2219/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Đức Chi
       Ngày ban hành04/09/2013
       Ngày hiệu lực04/09/2013
       Ngày công báo04/10/2013
       Số công báoTừ số 635 đến số 636
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2219/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư 94/2013/TT-BTC

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2219/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư 94/2013/TT-BTC

           • 04/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/10/2013

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực