Quyết định 222/2006/QĐ-TU

Quyết định 222/2006/QĐ-TU về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của thành phố do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 222/2006/QĐ-TU kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NÔI
THÀNH ỦY HÀ NỘI
******

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
********

Số: 222/2006/QĐ-TU

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ CỦA THÀNH PHỐ

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”;
Căn cứ Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) và Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 18/6/2002 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”;
Căn cứ Quyết định số 2399-QĐ/TU ngày 02/4/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy khóa XIII về việc “Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của thành phố”;
Theo đề nghị của Ban Tổ chức Thành ủy;

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2005 – 2010, gồm các đồng chí sau đây:

1. Đ/c Ngô Thị Doãn Thanh – Phó Bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND thành phố - Trưởng ban

2. Đ/c Trần Thị Bích Thủy - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy – Phó ban Thường trực

3. Đ/c Giám đốc Sở Nội vụ thành phố - Phó ban.

4. Đ/c Phạm Xuân Hằng - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy - Ủy viên.

5. Đ/c Nguyễn Tiến Dĩnh - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố - Ủy viên.

6. Đ/c Phạm Lợi – Chủ tịch UB MTTQ thành phố - Ủy viên.

7. Đ/c Ngô Thị Thanh Hằng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Ủy viên.

8. Đ/c Vũ Công Quảng – Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy - Ủy viên.

9. Đ/c Nguyễn Hữu Độ - Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo - Ủy viên.

10. Đ/c Nguyễn Thế Phúc – Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy - Ủy viên.

11. Đ/c Trần Thanh Sơn – Phó Ban Tổ chức Thành ủy - Ủy viên.

12. Đ/c Nguyễn Đình Đức – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội - Ủy viên.

Điều 2: Ban Dân vận Thành ủy là cơ quan Thường trực.

Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Thành ủy, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Trung ương và Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Điều 3: Quyết định này thay thế quyết định số 2399-QĐ/TU ngày 02/4/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy khóa XIII.

Văn phòng Thành ủy, các Ban Đảng Thành ủy, các Ban, Ngành, đoàn thể có liên quan và các đồng chí có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành; quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:

- Bộ Chính trị
- Ban Bí thư TW Đảng
- BCĐ QCDC TW
- Ban Dân vận TW
- Thường trực Thành ủy
- Các đ/c có tên ở điều 1
- Các cấp ủy đảng trực thuộc
- Các quận, huyện, sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố
- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ 
Nguyễn Phú Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 222/2006/QĐ-TU

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu222/2006/QĐ-TU
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2006
Ngày hiệu lực06/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 222/2006/QĐ-TU

Lược đồ Quyết định 222/2006/QĐ-TU kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 222/2006/QĐ-TU kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thành phố
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu222/2006/QĐ-TU
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Phú Trọng
        Ngày ban hành06/03/2006
        Ngày hiệu lực06/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 222/2006/QĐ-TU kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thành phố

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 222/2006/QĐ-TU kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thành phố

              • 06/03/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/03/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực