Quyết định 222/QĐ-BXD

Quyết định 222/QĐ-BXD năm 2014 công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 222/QĐ-BXD năm 2014 công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng đạt chuẩn đô thị loại IV


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 222/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ TRẤN VĨNH ĐIỆN MỞ RỘNG (ĐÔ THỊ ĐIỆN BÀN), TỈNH QUẢNG NAM ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI IV

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ công văn số 1363/VPCP-KTN ngày 03/3/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (Đô thị Điện Bàn) vào danh mục nâng loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 4980/TTr-UBND ngày 16/12/2013 về việc đề nghị thẩm định, quyết định công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Điện và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, KH&ĐT, TC, CT, QP, GTVT, VH-TT&DL, NN&PTNT;
- Các Sở: XD, Nội vụ tỉnh Quảng Nam;
- Hiệp hội các ĐT Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục PTĐT (Đức 18b).

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 222/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu222/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2014
Ngày hiệu lực10/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 222/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 222/QĐ-BXD năm 2014 công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng đạt chuẩn đô thị loại IV


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 222/QĐ-BXD năm 2014 công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng đạt chuẩn đô thị loại IV
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu222/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành10/03/2014
        Ngày hiệu lực10/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 222/QĐ-BXD năm 2014 công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng đạt chuẩn đô thị loại IV

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 222/QĐ-BXD năm 2014 công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng đạt chuẩn đô thị loại IV

            • 10/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực