Quyết định 222/QĐ-HQBĐ

Quyết định 222/QĐ-HQBĐ năm 2017 về Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Cục Hải quan tỉnh Bình Định giai đoạn 2017-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 222/QĐ-HQBĐ 2017 Chính sách Mục tiêu chất lượng Cục Hải quan Bình Định 2017 2018


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 222/QĐ-HQ

Bình Định, ngày 11 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH ĐNH GIAI ĐOẠN 2017-2018

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-TCHQ ngày 27/4/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy định về thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Cục Hải quan tỉnh Bình Định giai đoạn 2017-2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Tổng cục Hải quan (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc C
c;
- BCĐ ISO;
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đông

 

CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Cục Hải quan tỉnh Bình Định cam kết áp dụng và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong mọi hoạt động nhằm bảo đảm các yêu cầu sau:

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh. Thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời và tăng cường chống thất thu NSNN. Phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

2. Năng động, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, không ngừng đổi mới và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý điều hành chuyên sâu.

MỤC TIÊU CHẤT LƯNG GIAI ĐOẠN 2017-2018

Thực hiện Chính sách chất lượng, Cục Hải quan tỉnh Bình Định cam kết đạt mục tiêu chất lượng như sau:

1. Tích cực cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khu, đẩy mạnh việc đơn giản hóa thủ tục hành chính; Tiếp tục thực hiện tốt thủ tục hải quan điện tử; Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch sô 507/KH-HQBĐ ngày 25 tháng 5 năm 2015 về việc cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hải quan.

2. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu NSNN do Bộ Tài chính giao; Tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan; Đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hải quan, chống buôn lậu và gian lận thương mại; Nâng cao năng lực công tác quản lý rủi ro.

3. Phấn đấu hoàn thành 100% chương trình công tác trọng tâm đúng tiến độ.

4. Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng gọn, nhẹ, đáp ứng yêu cầu sử dụng biên chế hiệu quả và quản lý hải quan điện tử; phát triển đội ngũ công chức hải quan chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn, chuyên sâu, làm chủ được công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, gắn yêu cầu thực tiễn của vị trí việc làm với năng lực của từng cá nhân; hoạt động liêm chính được tổ chức quản lý một cách khoa học. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, phòng, chống các biu hiện tiêu cực, tham nhũng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 222/QĐ-HQBĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu222/QĐ-HQBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2017
Ngày hiệu lực11/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 222/QĐ-HQBĐ

Lược đồ Quyết định 222/QĐ-HQBĐ 2017 Chính sách Mục tiêu chất lượng Cục Hải quan Bình Định 2017 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 222/QĐ-HQBĐ 2017 Chính sách Mục tiêu chất lượng Cục Hải quan Bình Định 2017 2018
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu222/QĐ-HQBĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Văn Đông
        Ngày ban hành11/05/2017
        Ngày hiệu lực11/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 222/QĐ-HQBĐ 2017 Chính sách Mục tiêu chất lượng Cục Hải quan Bình Định 2017 2018

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 222/QĐ-HQBĐ 2017 Chính sách Mục tiêu chất lượng Cục Hải quan Bình Định 2017 2018

            • 11/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực