Quyết định 2223/QĐ-TCHQ

Quyết định 2223/QĐ-TCHQ năm 2017 thay đổi thông tin đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2223/QĐ-TCHQ 2017 sửa đổi thông tin đại lý làm thủ tục hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2223/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị thay đổi thông tin đại lý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 0617/CV ngày 21/6/2017 của Công ty TNHH Giao nhận hàng hóa XNK Củ Chi;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi nội dung thông tin đại lý làm thủ tục hải quan tại Quyết định số 3250/QĐ-TCHQ ngày 23/10/2015 của Tổng cục Hải quan như sau:

Thay đổi địa chỉ: 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, quận 1, tp. Hồ Chí Minh thành địa chỉ: Số 116 Đào Văn Thử, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, tp. Hồ Chí Minh.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 3250/QĐ-TCHQ ngày 23/10/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo Pháp luật của Công ty TNHH Giao nhận hàng hóa XNK Củ Chi, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2223/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2223/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2017
Ngày hiệu lực05/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2223/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 2223/QĐ-TCHQ 2017 sửa đổi thông tin đại lý làm thủ tục hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2223/QĐ-TCHQ 2017 sửa đổi thông tin đại lý làm thủ tục hải quan
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2223/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành05/07/2017
        Ngày hiệu lực05/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2223/QĐ-TCHQ 2017 sửa đổi thông tin đại lý làm thủ tục hải quan

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2223/QĐ-TCHQ 2017 sửa đổi thông tin đại lý làm thủ tục hải quan

            • 05/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực