Quyết định 2228/QĐ-BTP

Quyết định 2228/QĐ-BTP về mua sắm xe ô tô chuyên dùng năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2228/QĐ-BTP 2020 mua sắm xe ô tô chuyên dùng


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2228/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA SẮM XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-TTg ngày 11/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016 - 2020”;

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ- CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 1261/TTg-KTTH ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện việc mua 16 xe ô tô 16 chỗ chuyên dùng cho các cơ quan Thi hành án dân sự theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Việc mua xe ô tô chuyên dùng được thực hiện theo phương thức mua sắm tập trung. Kinh phí mua sắm từ nguồn Ngân sách Nhà nước được cấp năm 2020 tại Quyết định số 3178/QĐ-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Kho bạc nhà nước;
- Bộ Tài chính;
- Các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI THI HÀNH ÁN DÂN SỰ MUA XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG 16 CHỖ NGỒI NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2228/QĐ-BTP ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá tối đa (đồng)

Ghi chú

1

Cục THADS tỉnh Long An

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

2

Cục THADS tỉnh Tiền Giang

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

3

Cục THADS tỉnh Bến Tre

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

4

Cục THADS tỉnh Đồng Tháp

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

5

Cục THADS tỉnh Vĩnh Long

1

1.100.000.000

Thay thế xe cũ

6

Cục THADS tỉnh An Giang

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

7

Cục THADS tỉnh Kiên Giang

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

8

Cục THADS tỉnh Cà Mau

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

9

Cục THADS tỉnh Trà Vinh

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

10

Cục THADS tỉnh Sóc Trăng

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

11

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

12

Cục THADS tỉnh Bình Thuận

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

13

Cục THADS tỉnh Đồng Nai

1

1.100.000.000

Thay thế xe cũ

14

Cục THADS tỉnh Bình Dương

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

15

Cục THADS tỉnh Bình Phước

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

16

Cục THADS tỉnh Đắk Lắk

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí làm biển số xe

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2228/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2228/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2020
Ngày hiệu lực02/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(04/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2228/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 2228/QĐ-BTP 2020 mua sắm xe ô tô chuyên dùng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2228/QĐ-BTP 2020 mua sắm xe ô tô chuyên dùng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2228/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýLê Thành Long
        Ngày ban hành02/11/2020
        Ngày hiệu lực02/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (04/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2228/QĐ-BTP 2020 mua sắm xe ô tô chuyên dùng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2228/QĐ-BTP 2020 mua sắm xe ô tô chuyên dùng

              • 02/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực