Quyết định 2228/QĐ-TTg

Quyết định 2228/QĐ-TTg năm 2013 xuất vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương bị thiệt hại do bão số 10, số 11 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2228/QĐ-TTg năm 2013 xuất vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2228/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN, HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG BỊ THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 10, SỐ 11

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 3855/BNN-TY ngày 29 tháng 10 năm 2013, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 9008/BKHĐT-KTDV ngày 8 tháng 11 năm 2013, Bộ Tài chính tại công văn số 15252/BTC-TCDT ngày 07 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 150.000 liều vắc xin LMLM type O; 50.000 liều vắc xin LMLM tam giá; 1.630.000 liều vắc xin dịch tả lợn; 180.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 21.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine và 135 tấn hóa chất Chlorine hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả do bão số 10, số 11 gây ra, cụ thể:

- Tỉnh Nghệ An: 50.000 liều vắc xin Lở mồm long móng type O; 300.000 liều vắc xin Dịch tả lợn; 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 20 tấn hóa chất Chlorine.

- Tỉnh Hà Tĩnh: 20.000 liều vắc xin Lở mồm long móng tam giá (type O,A,Asia1); 50.000 liều vắc xin Lở mồm long móng Type O; 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine; 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 300.000 liều vắc xin Dịch tả lợn và 20 tấn hóa chất Chlorine.

- Tỉnh Quảng Bình: 350.000 liều vắc xin Dịch tả lợn; 5.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine; 30.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 20 tấn hóa chất Chlorine.

- Tỉnh Quảng Trị: 20.000 liều vắc xin Lở mồm long móng tam giá (type O,A,Asia1); 6.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine; 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 10 tấn hóa chất Chlorine.

- Tỉnh Thừa Thiên Huế: 50.000 liều vắc xin Lở mồm long móng Type O; 300.000 liều vắc xin Dịch tả lợn; 30.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

- Thành phố Đà Nẵng: 10.000 liều vắc xin Lở mồm long móng tam giá (type O,A,Asia1); 80.000 liều vắc xin Dịch tả lợn; 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 5 tấn hóa chất Chlorine.

- Tỉnh Quảng Nam: 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 30 tấn hóa chất Chlorine.

- Tỉnh Quảng Ngãi: 300.000 liều vắc xin Dịch tả lợn; 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 30 tấn hóa chất Chlorine.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số vắc xin, hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2228/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2228/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2013
Ngày hiệu lực16/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2228/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2228/QĐ-TTg năm 2013 xuất vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2228/QĐ-TTg năm 2013 xuất vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2228/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành16/11/2013
        Ngày hiệu lực16/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 2228/QĐ-TTg năm 2013 xuất vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 2228/QĐ-TTg năm 2013 xuất vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia

             • 16/11/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/11/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực