Quyết định 223/2006/QĐ-TTg

Quyết định 223/2006/QĐ-TTg về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 223/2006/QĐ-TTg đầu tư, mua sắm sản phẩm CNTT cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 35/2021/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ và được áp dụng kể từ ngày 01/12/2021.

Nội dung toàn văn Quyết định 223/2006/QĐ-TTg đầu tư, mua sắm sản phẩm CNTT cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 223/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẦU TƯ, MUA SẮM CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

1. Điều 1 được sửa đổi như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

2. Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (sau đây gọi chung là các cơ quan, tổ chức) sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để đầu tư, mua sắm sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ cho các hoạt động không nhằm mục đích thương mại.”.

2. Khoản 5 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“5. Ưu tiên đầu tư, mua sắm sử dụng các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở, đặc biệt là các sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước khai thác, cung cấp mà có chức năng, tính năng, chất lượng tương đương phần mềm thương mại, đáp ứng được yêu cầu sử dụng của các cơ quan, tổ chức nhà nước.

3. Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi như sau:

“2. Đối với các dự án công nghệ thông tin thực hiện đấu thầu quốc tế, phải có cơ chế ưu tiên cho các nhà thầu nước ngoài có liên danh với nhà thầu Việt Nam và có cam kết dành cho nhà thầu Việt Nam khối lương công việc có giá trị lớn hơn, hoặc có phương án sử dụng nhiều sản phẩm công nghệ thông tin nội địa hơn.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đối tượng quy định ở Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG

 


Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 223/2006/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu223/2006/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2006
Ngày hiệu lực02/11/2006
Ngày công báo18/10/2006
Số công báoTừ số 29 đến số 30
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2021
Cập nhậtTuần trước
(01/12/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 223/2006/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 223/2006/QĐ-TTg đầu tư, mua sắm sản phẩm CNTT cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 223/2006/QĐ-TTg đầu tư, mua sắm sản phẩm CNTT cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu223/2006/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Tấn Dũng
     Ngày ban hành04/10/2006
     Ngày hiệu lực02/11/2006
     Ngày công báo18/10/2006
     Số công báoTừ số 29 đến số 30
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2021
     Cập nhậtTuần trước
     (01/12/2021)

     Văn bản hợp nhất

      Văn bản gốc Quyết định 223/2006/QĐ-TTg đầu tư, mua sắm sản phẩm CNTT cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 223/2006/QĐ-TTg đầu tư, mua sắm sản phẩm CNTT cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước