Quyết định 223/2006/QĐ-TU

Quyết định 223/2006/QĐ-TU về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Thành ủy để thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW năm 2002 về “một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới” giai đoạn 2005 - 2010 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 223/2006/QĐ-TU kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 2005-2010


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
THÀNH ỦY HÀ NỘI
******

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
********

Số: 223/2006/QĐ-TU

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CỦA THÀNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 08-NQ/TW NGÀY 02/01/2002 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI” GIAI ĐOẠN 2005 - 2010

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị về “một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới”;
Căn cứ Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 24/5/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2004 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương”;
Căn cứ Quyết định số 2729-QĐ/TU ngày 05/7/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy khóa XIII về “Kiện toàn Ban chỉ đạo của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị”;
Theo đề nghị của Ban Tổ chức Thành ủy;

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Kiện toàn Ban chỉ đạo của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về “một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới” nhiệm kỳ 2005 – 2010, gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c Phùng Hữu Phú – UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố - Trưởng ban.

2. Đ/c Ngô Thị Thanh Hằng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Phó Trưởng ban.

3. Đ/c Nguyễn Công Soái - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy - Ủy viên.

4. Đ/c Nguyễn Văn Sửu - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Trưởng ban pháp chế HĐND Thành phố - Ủy viên.

5. Đ/c Nguyễn Đức Nhanh - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố - Ủy viên.

6. Đ/c Hoàng Nghĩa Mai – Thành ủy viên, Bí thư BCS Đảng, Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội - Ủy viên.

7. Đ/c Đặng Văn Khanh – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội - Ủy viên.

8. Đ/c Vũ Công Quảng – Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy - Ủy viên.

9. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hà - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố - Ủy viên.

10. Đ/c Vũ Văn Hậu – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường, Nhà đất - Ủy viên.

11. Đ/c Hoàng Mạnh Hiển – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính thành phố - Ủy viên.

12. Đ/c Giám đốc Sở Nội vụ thành phố - Ủy viên.

13. Đ/c Nguyễn Xuân Thanh – Bí thư BCS Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội - Ủy viên.

14. Đ/c Tô Anh Tuấn – Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc - Ủy viên.

Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra các quận, huyện ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án, Tư pháp thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2004 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Điều 3: Giao Văn phòng Thành ủy là cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo của Thành ủy, có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc quận, huyện ủy, các ngành Tư pháp, các đơn vị có liên quan thực hiện; giúp Ban chỉ đạo chuẩn bị kế hoạch kiểm tra cơ sở, xây dựng các báo cáo về việc tổ chức thực hiện của quận, huyện ủy và các ngành tư pháp của thành phố để báo cáo Trung ương; dự trù kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo từ ngân sách của Đảng bộ.

Điều 4: Quyết định này thay thế Quyết định số 2729-QĐ/TU ngày 05/7/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy khóa XIII; các cấp ủy trực thuộc Thành ủy, các tổ chức đảng, các Sở, Ban, Ngành có liên quan và các đồng chí có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Chính trị
- Ban chỉ đạo CCTPTW
- Văn phòng TW Đảng
- Ban Nội chính TW Đảng
- Thường trực HĐND, UBND TP
- Các Ban Đảng Thành ủy
- Các Quận, huyện ủy
- Các ngành Công an, Kiểm sát Tòa án, Tư pháp Thành phố
- Như điều 1, điều 3
- Văn phòng Thành ủy
- Văn phòng HĐND, UBND TP
- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ 
Nguyễn Phú Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 223/2006/QĐ-TU

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu223/2006/QĐ-TU
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2006
Ngày hiệu lực06/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 223/2006/QĐ-TU

Lược đồ Quyết định 223/2006/QĐ-TU kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 2005-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 223/2006/QĐ-TU kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 2005-2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu223/2006/QĐ-TU
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Phú Trọng
        Ngày ban hành06/03/2006
        Ngày hiệu lực06/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 223/2006/QĐ-TU kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 2005-2010

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 223/2006/QĐ-TU kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 2005-2010

              • 06/03/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/03/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực