Quyết định 223/QĐ-BYT

Quyết định 223/QĐ-BYT năm 2011 công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 223/QĐ-BYT công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 223/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VỀ THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam;
Xét biên bản họp Hội đồng xét duyệt doanh nghiệp nước ngoài hoạt động về thuốc tại Việt Nam của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Quản lý dược;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh sách 04 doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Lĩnh vực được phép hoạt động của doanh nghiệp được ghi trực tiếp trong giấy phép.

Điều 3. Doanh nghiệp nước ngoài được phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam có quyền và trách nhiệm theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.

Điều 4. Doanh nghiệp nước phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam về những hành vi vi phạm của mình trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giấy phép có giá trị 24 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 6. Các Ông, Bà: Chánh Văn Phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ Pháp chế, Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Giám đốc các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc, Giám đốc công ty nước ngoài quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu (để b/cáo);
- Thứ trưởng Cao Minh Quang;
- Viện KNT TW, Viện KNT TP Hồ Chí Minh, Viện KĐQG vắn xin, SPYT;
- Bộ Tài Chính (Tổng Cục Hải quan);
- Văn phòng, các Phòng Cục QLD;
- Lưu: VT, QLD (02 b);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Cao Minh Quang

 

DANH SÁCH

CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI
(Kèm theo Quyết định số 223/QĐ-BYT ngày 25 tháng 1 năm 2011)

1

Tên:

Amtec Health Care Pvt. Ltd.

 

Địa chỉ:

# 204, Dattasai Complex, RTC X Roads. Hyderabad – 500020, India

 

Điện thoại:

91 40 55102459 Fax: 91 40 5510 2469

2

Tên:

China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd.

 

Địa chỉ:

No. 23, Hsiang Yang Road, Taipei, Taiwan R.O.C

 

Điện thoại:

+886 2 2312 4273          Fax: +886 2 2361 5143

3

Tên:

Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd

 

Địa chỉ:

No. 238 Tianshan Avenue, High-Tech Development Zone, Shijiazhuang City, China

 

Điện thoại:

86 311 85901745           Fax: 86 311 85901745

4

Tên:

Uni-Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories S.A.

 

Địa chỉ:

14th km National Road 1, Kato Kifisia, Attiki, 14564, Greece

 

Điện thoại:

+30 210 8072512           Fax: +30 210 8078907

Tổng số: 04 doanh nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 223/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu223/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2011
Ngày hiệu lực25/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 223/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 223/QĐ-BYT công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 223/QĐ-BYT công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu223/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýCao Minh Quang
        Ngày ban hành25/01/2011
        Ngày hiệu lực25/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 223/QĐ-BYT công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 223/QĐ-BYT công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài

            • 25/01/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực