Quyết định 2230/QĐ-UBND

Quyết định 2230/QĐ-UBND năm 2020 về tiếp tục phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2230/QĐ-UBND 2020 phong tỏa khu vực nguy cơ cao lây nhiễm Covid 19 Hội An Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2230/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP TỤC PHONG TỎA TẠM THỜI KHU VỰC CÓ NGUY CƠ CAO LÂY NHIỄM COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỘI AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19);

Căn cứ Công văn số 2991-CV/TU ngày 31/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-BCĐ ngày 29/3/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hội An (Tờ trình số 244/TTr- UBND ngày 13/8/2020) và Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Hội An, cụ thể như sau:

1. Thực hiện các biện pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007 và triển khai ngay các hoạt động tại Kế hoạch số 58/KH-BCĐ ngày 29/3/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 (trừ hoạt động điều trị) ở mức ứng phó cấp độ 3 trên địa bàn thành phố Hội An.

2. Khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khối phố An Hội, phường Minh An, thành phố Hội An - khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, khoảng 450 hộ, 2.000 nhân khẩu, cụ thể:

- Phạm vi: Đông giáp sông Thu Bồn; Tây giáp đường Nguyễn Phúc Nguyên, Nam giáp sông Hoài và Bắc giáp sông Thu Bồn.

- Thời gian thực hiện: 07 ngày, từ 00 giờ ngày 14/8/2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hội An triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An và các ngành liên quan thành lập, bố trí các chốt, trạm kiểm dịch cô lập khu vực khối phố An Hội tại các đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả.

3. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí để Ủy ban nhân dân thành phố Hội An triển khai công tác phòng, chống dịch.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Hội An:

- Chủ động làm việc với các Sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng, triển khai phương án phong tỏa tạm thời khối phố An Hội, đảm bảo khoanh vùng, khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan trong cộng đồng.

- Chỉ đạo Phòng Y tế, Ủy ban nhân dân phường Minh An thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe nhân dân trong khối phố An Hội.

- Báo cáo thường xuyên, kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19, Sở Y tế những diễn biến bất thường về sức khỏe nhân dân, nhất là những diễn biến liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

- Làm việc cụ thể với Sở Công Thương, các đơn vị kinh doanh vận tải, thực phẩm để có kế hoạch vận chuyển, cung cấp hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, kịp thời phục vụ nhân dân.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Y tế, Tài chính, Công Thương, Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành ủy Hội An;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2230/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2230/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2020
Ngày hiệu lực13/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(15/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2230/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2230/QĐ-UBND 2020 phong tỏa khu vực nguy cơ cao lây nhiễm Covid 19 Hội An Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2230/QĐ-UBND 2020 phong tỏa khu vực nguy cơ cao lây nhiễm Covid 19 Hội An Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2230/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýTrần Văn Tân
        Ngày ban hành13/08/2020
        Ngày hiệu lực13/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (15/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2230/QĐ-UBND 2020 phong tỏa khu vực nguy cơ cao lây nhiễm Covid 19 Hội An Quảng Nam

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2230/QĐ-UBND 2020 phong tỏa khu vực nguy cơ cao lây nhiễm Covid 19 Hội An Quảng Nam

              • 13/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực