Quyết định 2231/QĐ-UBND

Quyết định 2231/QĐ-UBND năm 2013 về giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh và một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện

Nội dung toàn văn Quyết định 2231/QĐ-UBND 2013 giao việc chứng thực hợp đồng sang tổ chức công chứng Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2231/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 26 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO VIỆC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TỪ UBND HUYỆN LỘC NINH VÀ UBND MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỘC NINH SANG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THỰC HIỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính Phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Thực hiện Công văn số 3680/BTP-BTTP ngày 14/10/2010 của Bộ tư pháp về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 211/TTr - STP ngày 21/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Chuyển giao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch từ UBND huyện Lộc Ninh và UBNĐ 10 xã, thị trấn: Lộc Ninh, Lộc Điền, Lộc Hưng, Lộc Khánh, Lộc Tấn, Lộc Thái, Lộc Thành, Lộc Thiện, Lộc Thịnh, Lộc Thuận của huyện Lộc Ninh sang Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

2. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch được quyền lựa chọn bất kỳ Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước để thực hiện.

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh nghiêm túc thực hiện Quyết định này, đồng thời chỉ đạo:

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Lộc Ninh, Lộc Điền, Lộc Hưng, Lộc Khánh, Lộc Tấn, Lộc Thái, Lộc Thành, Lộc Thiện, Lộc Thịnh, Lộc Thuận của huyện Lộc Ninh tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn biết và triển khai thực hiện nghiêm Quyết định này;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện;

- Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh huyện Lộc Ninh thông báo rộng rãi việc chuyển giao công chứng nói trên để nhân dân biết, thực hiện.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra theo dõi giám sát thực hiện, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với Tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Lộc Ninh, Lộc Điền, Lộc Hưng, Lộc Khánh, Lộc Tấn, Lộc Thái, Lộc Thành, Lộc Thiện, Lộc Thịnh, Lộc Thuận của huyện Lộc Ninh; Trưởng các Tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- Các tổ chức hành nghề Công chứng trên địa bàn tỉnh;
- LĐVP, P.NC-NgV;
- Lưu: VT, H33,21/11
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2231/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2231/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2013
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2231/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2231/QĐ-UBND 2013 giao việc chứng thực hợp đồng sang tổ chức công chứng Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2231/QĐ-UBND 2013 giao việc chứng thực hợp đồng sang tổ chức công chứng Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2231/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành26/11/2013
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2231/QĐ-UBND 2013 giao việc chứng thực hợp đồng sang tổ chức công chứng Bình Phước

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2231/QĐ-UBND 2013 giao việc chứng thực hợp đồng sang tổ chức công chứng Bình Phước

              • 26/11/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực