Quyết định 224-TTg

Quyết Định 224-TTg năm 1976 Về việc đào tạo trên đại học ở trong nước do Chính Phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết Định 224-TTg đào tạo trên đại học ở trong nước


CHÍNH PHỦ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 224-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 1976 

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC ĐÀO TẠO TRÊN ĐẠI HỌC Ở TRONG NƯỚC.

Trong tình hình và nhiệm vụ mới của cách mạng trong cả nước, với hệ thống hiện có các trường đại học và viện nghiên cứu khoa học, và với đội ngũ cán bộ khoa học gồm hàng nghìn người tốt nghiệp tiến sĩ, phó tiến sĩ, có phẫm chất chính trị tốt và trình độ chuyên môn vững, chúng ta đã có điều kiện để tổ chức việc đào tạo trên đại học ở trong nước.

Do đó, Chính phủ quyết định cho thực hiện từ nay chế độ đào tạo trên đại học ở trong nước theo những điều quy định sau đây:

1. Việc đào tạo trên đại học ở trong nước là nhằm tiếp tục xây dựng vững chắc đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao theo những mục tiêu chủ yếu như sau:

a) Về chuyên môn: có trình độ khoa học cơ bản vững, nắm được kiến thức hiện đại của ngành khoa học, kỹ thuật; có năng lực độc lập nghiên cứu khoa học kỹ thuật và năng lực giảng dạy ở bậc đại học;biết hướng dẫn nghiên cứu khoa học kỹ thuật ở mức độ nhất định.

b) Về chính trị: trung thành với Tổ quốc, với chủ nghĩa xã hội, hêt lòng, hết sức phục vụ nhân dân, hăng hái phấn đấu thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước,có thái độ trung thực, có tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa.

2. Đối tượng để tuyển chọn nghiên cứu sinh là những cán bộ đã tốt nghiệp đại học về các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, các ngành kinh tế và văn hoá, có phẩm chất, đạo đức tốt, có năng khiếu nghiên cứu.

3. Việc đào tạo trên đại học ở trong nước nhằm bảo đảm đạt học vị phó tiến sĩ và tiến sĩ khoa học. Việc đào tạo đó tiến hành theo hình thức tại chức và hình thức tập trung.

Mỗi nghiên cứu sinh trong quá trình học tập, được một tập thể cán bộ khoa học hướng dẫn; tập thể này bao gồm những người giỏi trong giới khoa học cùng ngành, và do Hội đồng khoa học của trường đại học hay viện nghiên cứu khoa học đề cử.

Muốn được công nhận tốt nghiệp, nghiên cứu sinh phải hoàn thành một luận án khoa học, và bảo vệ luận án đó trước Hội đồng chấm thi do Thủ tướng Chính phủ chỉ định.

Đối với những cán bộ khoa học, kỹ thuật đã có những công trình nghiên cứu khoa học có giá trị phục vụ sản xuất, đời sống, quốc phòng v.v...thì không phải làm luận án, mà được Hội đồng chấm thi xem xét các công trình đó và công nhận.

4. Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp là cơ quan có trách nhiệm giúp Hội đồng Chính phủ thống nhất quản lý công tác đào tạo trên đại học ở trong nước. Bộ có nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu và trình Chính phủ quyết định phương hướng, chính sách, quy chế,v.v...về công tác đào tạo trên đại học ; thống nhất hướng dẫn và kiểm tra các ngành, các trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học trong việc thực hiện những phương hướng, chính sách và quy chế đó.

b) Hướng dẫn các ngành lập kế hoạch đào tạo trên đại học, tổng hợp các ngành đó để dựa vào kế hoạch chung và trình Chính phủ xét duyệt.

c) Phối hợp với Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước,Uỷ ban Khoa học xã hội Việt để:

- Xác định và trình Chính phủ phê chuẩn danh sách các trường đại học và viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học;

-Đề nghị Chính phủ phê chuẩn danh sách những thành viên của các Hội đồng chấm thi tốt nghiệp cho nghiên cứu sinh;

- Hướng dẫn các ngành, các trường hướng dẫn và các viện nghiên cứu khoa học xét chọn các đề tài luận án của nghiên cứu sinh.

5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ có trường đại học và viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học có nhiệm vụ:

a) Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các trường đại học hay viện nghiên cứu trực thuộc nghiêm chỉnh thực hiện công tác đào tạo trên đại học theo đúng sự hướng dẫn của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp.

b) Giúp trường đại học hoặc viện nghiên cứu trực thuộc giải quyết tốt vấn đề cơ sở vật chất và kỹ thuật để tiến hành thuận lợi công tác đào tạo trên đại học.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, tuỳ theo chức năng của mình, có trách nhiệm thi hành và hướng dẫn các cơ sở trực thuộc thi hành quyết định này.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

Phạm Văn Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 224-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu224-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/1976
Ngày hiệu lực08/06/1976
Ngày công báo15/06/1976
Số công báoSố 10
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết Định 224-TTg đào tạo trên đại học ở trong nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết Định 224-TTg đào tạo trên đại học ở trong nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu224-TTg
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýPhạm Văn Đồng
        Ngày ban hành24/05/1976
        Ngày hiệu lực08/06/1976
        Ngày công báo15/06/1976
        Số công báoSố 10
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết Định 224-TTg đào tạo trên đại học ở trong nước

             Lịch sử hiệu lực Quyết Định 224-TTg đào tạo trên đại học ở trong nước

             • 24/05/1976

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/06/1976

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/06/1976

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực